Policy Brief: Ruokajärjestelmää monipuolistamalla taklataan ruoantuotannon uhkakuvia

Nykyistä monipuolisempi ruokajärjestelmä merkitsisi uusia vaihtoehtoja kuluttajalle, erikoistumismahdollisuuksia alkutuottajille ja uusia kilpailuvaltteja elintarvikkeiden jalostajille. Muutoksen seurauksena tuotantoympäristön monimuotoisuus parantuisi ja ruokajärjestelmä pystyisi vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen haasteisiin. Suomalaista proteiinijärjestelmää kehittävässä ScenoProt-hankkeessa laaditun politiikkasuosituksen mukaan monipuolisuus on huomioitava vahvemmin tulevaisuuden kestävää kansainvälistä ruokataloutta tukevassa politiikassa. Politiikkasuositus ”Monipuolisuus lautasella on monipuolisuutta pellolla” julkaistiin tänään Säätytalolla Helsingissä. – Visionamme on monipuolinen ruokajärjestelmä, joka vastaa kuluttajien moniarvoiseen kysyntään. Alkutuotanto on innovatiivista ja viljelylajikkeiden kirjo laaja, …