År 2030 har vi protein från nya källor på våra tallrikar

År 2030 kommer vi att få protein för människoföda och djurfoder från nya källor, som inte bidrar till klimatförändringen och finns nära konsumenten. Nya livsmedelsprodukter utvecklas genom att föda upp insekter och odla svampar samt genom att bearbeta vegetabiliska råvaror. Merparten av proteinet på våra tallrikar härstammar för närvarande från Brasilien, eftersom proteinfodret för våra produktionsdjur främst kommer från soja som odlas där. Om visionen för projektet ScenoProt, som samordnas …

In 2030, we will have local protein on our plate

In 2030, new sources that will not accelerate climate change and that are located near the consumer will make available both food and fodder. New foodstuffs are being developed by breeding insects, cultivating mushrooms and processing vegetable raw materials. The bulk of the protein on our plates originates in Brazil, because the protein fodder consumed by food-producing animals consists mostly of soy grown there. If the vision proposed by the …

Vuonna 2030 lautasellamme on lähiproteiinia

Ihmisravinnoksi ja eläinten rehuksi saadaan vuonna 2030 proteiinia uusista lähteistä, jotka eivät kiihdytä ilmastonmuutosta ja löytyvät läheltä kuluttajaa. Uusia elintarvikkeita kehitetään tuottamalla ja prosessoimalla hyönteisiä, sieniä sekä kasviraaka-aineita. Suurin osa ruokalautasellamme olevasta proteiinista on tällä hetkellä peräisin Brasiliasta, sillä tuotantoeläinten valkuaisrehu on pääosin siellä kasvatettua soijaa. Jos Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoiman ScenoProt-hankkeen visio toteutuu, vuonna 2030 ruoantuotantomme ei enää ole riippuvainen muutamasta brasilialaisesta suuryrityksestä. – Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Suomen valkuaisomavaraisuutta …