Kuluttajakysely: Korkea hinta ja tuotteiden vieraus jarruttavat kasviproteiinin käyttöä

Kuluttajilla on vahva aikomus lisätä ruokavalioonsa kasviksia sekä vähentää lihan käyttöä. Aikomuksesta huolimatta vain pieni osa kuluttajista on muuttanut ruokavaliotaan viimeisen vuoden aikana. Tämä käy ilmi ScenoProt-hankkeessa tehdystä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin kuluttajien asenteita ruokavalioita ja kasviproteiineja kohtaan. Kysely tehtiin vuoden 2019 syyskuussa neljässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Vastaajia oli kussakin maassa n. 500. Samankaltainen kysely tehtiin myös vuonna 2016.  Kyselyn toteutti ScenoProt-hankkeessa partnerina mukana oleva Makery Oy. Liha …