Nuvarande fakta- och statistiksajter, bl.a. på Livsmedelsverkets sidor t.ex. ”Livsmedelssäkerheten i Finland 2018” (på finska, på engelska) eller på Lukes statistiksidor t.ex. under Indikatorer, fokuserar till största del på att beskriva den finländska situationen. Lukes ”Från jord till bord 2020”, en sammanställning av statistik över livsmedelskedjan i Finland, utkommer i slutet av 2020.

Den årliga statistiksammanställningen Faktagaffeln på den egna webbplatsen Matfakta i Matinformation presenterar livsmedelsproduktionens olika faser med mångsidig statistik. Också Faktagaffeln fokuserar till största del på att presentera den finländska situationen.

Det är dock av väsentlig vikt att sätta dessa uppgifter i en internationell kontext och erbjuda internationell komparativ statistisk information för att visa Finlands styrkor. Det primära målet med webbplatsen Matfakta är att skapa denna  länk som fattas till stöd för marknadsförings- och kommunikationsarbetet.

Share This