Hönsäggens kvalitet kontrolleras både inom gårdens egenkontroll och i packeriet. Äggens renhet, avsaknaden av sprickor och andra yttre tecken vittnar om hönseriets produktionsförhållanden och äggens kvalitet. I Finland används ett nationellt salmonellakontrollsystem som kräver kontroll av alla serotyper. Detta är unikt i hela världen.

Läs mer

 

Share This