Luftkvaliteten i Finland är bäst i världen, halten av mikropartiklar i Finland är i genomsnitt 6 µg/m3, det vill säga mikrogram per kubikmeter, vilket är den lägsta halten i ett enskilt land.

Läs mer

Share This