Det finländska hygienpasset för livsmedelsbranschen har skapats för att främja livsmedelssäkerheten

En tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens bland de anställda är ett EU-lagstadgat åtagande för företag inom livsmedelsbranschen. Denna hygienkompetens ska också kunna visas på något sätt, varför Finland utifrån EU-lagstiftningen år 2002 skapat ett nationellt hygienkompetenssystem, där nivån på den livsmedelshygieniska kompetensen bedöms med särskilda kompetenstest. Kompetenstestare som godkänts av Livsmedelverket ordnar kompetenstest och beviljar hygienpass.

I Finland är denna plikt att visa kompetensen med ett hygienpass lagstadgad och den gäller de livsmedelsanställda inom livsmedelsbranschen vilka i sitt arbete behandlar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel i livsmedelslokaler. Aktörer inom livsmedelsbranschen ansvarar att de egna anställda uppfyller detta krav uppfylls som en del av egenkontrollen. Livsmedelsövervakningsmyndigheten övervakar att aktören säkerställt och fört bok över detta.

Vid hygienpassettesten bedöms kompetensen och kunnandet om följande delområden:

1.                Grundläggande uppgifter om mikrobiologi och livsmedelskontamination

2.                Matförgiftning, hygieniska arbetssätt

3.                Personlig hygien

4.                Renhållning

5.                Egenkontroll

6.                Lagstiftning, myndigheter.

Hygienpassystemet har varit en framgång och nått stor popularitet i Finland. I Finland har över 1 400 00 hygienpass beviljats i Finland (ca 20 % av hela befolkningen), vilket med bred marginal överstiger den mängd som lagstiftningen förutsätter för arbetet. Många livsmedelsföretag har på egen hand utvidgat kravet på hygienpass så att det inom företaget gäller alla livsmedelsarbetstagare. Detta visar med vilket allvar finländarna förhåller sig till ren och trygg mat och det är en tydlig fingervisning om de finländska livsmedelsarbetstagarnas starka livsmedelshygieniska kompetens.

Share This