Det är inget nytt att skogsmaskiner samlar in och skickar data direkt till skogsbolag. Nu har FOBIA-projektet tagit fram en prototyp av ett verktyg utgående från skogsentreprenörernas behov.

Idén om ett verktyg som skulle skräddarsys efter avverkningsföretags behov skapades för sju år sedan i en arbetsgrupp som hade sammankallats av förbundet Koneyrittäjien liitto. Tietohippu Oy har vidareutvecklat idèn i FOBIA-projektet och tagit fram en prototyp av ett så kallat UDI/UDD-verktyg för avverkningsföretag.

Verktyget bygger på standarden StanForD 2010 som började tillämpas i stor omfattning i Finland 2017. Skogsbolagen använder StanForD-baserade program för att samla in data från avverkningsplatser. Varför skulle det inte samtidigt vara möjligt att för skogsentreprenörer samla in data om sådana kostnader och förhållanden som påverkar verksamhetens lönsamhet?

Kostnaderna för virkesavverkning sparas noggrant

Det nya verktyget förmedlar inte enbart data till skogsbolag, utan det möjliggör en skräddarsydd materialinsamling direkt till avverkningsföretag. Data finns tillgängliga till exempel om täckmaterialet för energivirkeshögar, förbrukningen av ämnet för hantering av stubbar, de utförda ytterligare arbetena och tjockleken hos den sno som försvårar avverkningar. Mätutrustningsprogrammet ber föraren till exempel ange mängden använt material i den form som definieras i ett så kallat UDI-meddelande. De data som föraren har angett förmedlas i form av ett UDD-meddelande till företagets kontor.


Lukes studie om användning av stubbehandlingsmedel illustrerar hur användardefinierade data kan utnyttjas.

Fördelarna med programmet är stora när mängden ytterligare arbeten som utförs genom timfakturering preciseras, uppföljningen av materialkostnader systematiseras och faktureringen blir noggrannare. Lönsamheten per stämningspost förbättras och samtidigt underlättas och effektiviseras kontorsarbetet.

– Med hjälp av verktyget går det att från mätutrustningen samla in både standardiserade data och information som företaget behöver. Informationen förmedlas endast till avverkningsföretaget, säger Timo Komulainen på Tietohippu Oy som har varit med och tagit fram verktyget. – Varje avverkningsföretag kan självt besluta vilken information företaget behöver och på vilket sätt det ska utnyttja informationen.

Komatsu Oy har varit samarbetspartner till Tietohippu Oy inom testning av programmet och omarbetning av metoden. För närvarande är Komatsu det enda skogsmaskinmärket som har ett programstöd för UDI/UDD-metoden. Under FOBIA-projektets gång vidareutvecklas metoden eventullt också i samarbete med andra tillverkare av mätutrustning.

– Målet är att till sist införa metoden i produktionen. Det beror dock på om avverkningsföretagen är intresserade av att dra nytta av de fördelar som verktyget medför. Önskemålet är att det basarbete som har gjorts i projektet ska vara till nytta och verktyget ska kunna användas även i andra maskinmärken. Ju fler tillverkare har programstöd, desto bättre är det för företagen, summerar Timo Komulainen.

 

Original text: Anu Ruusila/Cordial Communications