Uudet hygieniaohjeet Venäjän metsille

Venäjän luonnonvaraministeriö hyväksyi viime vuoden lopulla uuden hygieniaohjeiston Venäjän metsille (asetus nro 350 27.12.2005). Ohjeisto rekisteröitiin Venäjän oikeusministeriössä 16.3.2006, jonka jälkeen se on virallinen velvoittava asiakirja. Ohjeisto määrittelee metsähygienia- ja kunnostustoimenpiteiden tavoitteet ja tavat, sekä ne hygieniavaatimukset, joilla turvataan metsien biologinen kestävyys. Ympäristöjärjestö Greenpeace on löytänyt ohjeistosta pykälän, jonka mukaan kaikki hakkuut kesäaikaan olisivat kiellettyjä. Ohjeiston 89 pykälä kuuluu: ”Puiden suojelemiseksi mahdollisimman tarkkaan mekaanisilta vaurioilta on kaikki hakkuut tehtävä talvella …

Kansallinen ohjelma laittomia hakkuita vastaan

Venäjän metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkinin mukaan Venäjällä laaditaan kesä-heinäkuuhun mennessä kansallinen ohjelma laittomia hakkuita vastaan. Roschupkin pitää laittomia hakkuita vakavana ongelmana. Nyt on tavoitteena laatia vastuuperiaatteet niin laittomia puunkorjaajia kuin ostajiakin varten sekä määritellä, mikä on laitonta hakkuuta ja mitkä ovat sitä koskevat vastuut. Nykyisellään laittomiin hakkuisiin suhtaudutaan ilkivaltana, kujeiluna, josta ei käytännössä rangaista, Roschupkin toteaa. Yli 10 000 ilmitulleesta laittomiin hakkuisiin liittyvästä rikkeestä vain 50 tapausta on viety oikeuteen. …

Metsälakiluonnoksen korjausehdotukset käsittelyssä

Uutta metsälakia valmisteleva työryhmä kokoontuu 4., 6. ja 10. huhtikuuta käsitelläkseen lakiluonnokseen tehtyjä korjausehdotuksia. Työryhmä on saanut tehtäväkseen laatia lakikorjauksista yhteenvedon Luonnonvarain ja luonnonkäytön komitealle, joka hyväksyy ehdotetut muutokset omassa kokouksessaan. Käytännössä komitean päätös tulee määrittelemään sen, missä muodossa lakiehdotus viedään Duuman toiseen käsittelyyn. Lakia valmistelevan työryhmän puheenjohtajan Vladimir Krupchakin mukaan esillä on tällä hetkellä lähinnä kaksi lakiluonnosta: niistä ensimmäinen hyväksyttiin Duuman ensimmäisessä käsittelyssä, ja toinen on metsälakityöryhmän Duuman toista …

Asetus puun vientitulleista

Alla on käännös viime viikolla vahvistetusta Venäjän federaation hallituksen asetuksesta vientitullien muutoksista raakapuulle: 24.3.2006 annettu ASETUS nro 158 muutosten tekemisestä 30.11.2001 annettuun Venäjän federaation hallituksen asetukseen nro 830 ja 9.12.1999 annettuun Venäjän federaation hallituksen asetukseen nro 1364 eräitä jalostamattoman puutavaralajeja koskien Venäjän federaation hallitus säätää: 1. Tehdään 30.11.2001 annetulla Venäjän federaation hallituksen asetuksella nro 830 (”Venäjän federaation tullitariffista ja ulkomaankaupan tavaranimikkeistöstä”) (Venäjän federaation lainsäädäntökokoelma, 2001, nro 50, § 4735) vahvistettuun …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.