Venäjän luonnonvaraministeriö hyväksyi viime vuoden lopulla uuden hygieniaohjeiston Venäjän metsille (asetus nro 350 27.12.2005). Ohjeisto rekisteröitiin Venäjän oikeusministeriössä 16.3.2006, jonka jälkeen se on virallinen velvoittava asiakirja.

Ohjeisto määrittelee metsähygienia- ja kunnostustoimenpiteiden tavoitteet ja tavat, sekä ne hygieniavaatimukset, joilla turvataan metsien biologinen kestävyys.

Ympäristöjärjestö Greenpeace on löytänyt ohjeistosta pykälän, jonka mukaan kaikki hakkuut kesäaikaan olisivat kiellettyjä. Ohjeiston 89 pykälä kuuluu: ”Puiden suojelemiseksi mahdollisimman tarkkaan mekaanisilta vaurioilta on kaikki hakkuut tehtävä talvella metsää säästäviä kaato-, katkonta-, juonto- ja kuljetusmenetelmiä käyttäen.” Kyseessä on mitä ilmeisimmin ohjeiston laatijoiden ajatuskatko, tarkoitus tuskin on, että talvikauden päätyttyä kaikki hakkuut ovat Venäjällä laittomia.

Lähteet: www.wood.ru ja Forest forum, Greenpeace