Suometsäfoorumi edistää suometsien kokonaiskestävää käyttöä

Suometsäfoorumin muodostaa kymmenhenkinen, järjestöjä, yrityselämää, hallintoa ja tutkimusta edustava asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä on edistää suometsien kokonaiskestävää hoitoa ja käyttöä sekä tukea uuden suometsien hoidon toimintamallin rakentamista. Mallin avulla metsänomistaja voi tehdä päätöksiä suometsien hoidosta ja käytöstä niin, että puuntuotanto, ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutukset tulevat huomioiduiksi.

Suometsäfoorumin on kutsunut koolle Luonnonvarakeskuksen koordinoima Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta – SUO -hanke, joka tukee hallituksen maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden ja kansallisen metsästrategian toteutusta.

Suometsäaiheista sisältöä