Metsänomistajat joutuvat tällä hetkellä tekemään suometsien hoitoa koskevat ratkaisut ilman kattavaa käsitystä toimenpiteiden kokonaiskestävyydestä. Kokonaiskestävää puuntuotantoa turvemailta – SUO -hankkeen tavoitteena on auttaa metsänomistajaa ja metsäalan ammattilaisia arvioimaan toimenpiteiden vaikutukset puuntuotantoon, ilmastoon, vesistöön ja monimuotoisuuteen ennen lopullista päätöksentekoa.

Hankkeessa tuotetaan yhdessä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa verkkopohjainen suunnitteluväline. Suunnitteluvälineen käytöstä järjestetään koulutusta metsäalan suunnittelijoille ja toteuttajille. Välineen tuntemus liitetään myös osaksi metsäammattilaisten uutta suometsäosaajakoulutusta. Näin varmistetaan, että tieto päätyy ammattilaisten kautta metsänomistajille ja muuttuu käytännön toimenpiteiksi.

Metsiemme puustosta lähes neljännes kasvaa suometsissä

Puolet Suomen soista on metsäojitettu 1960-1980-luvuilla metsänomistajien ja yhteiskunnan rahoituksella. Nyt suometsissä on puuta lähes neljännes metsiemme puustosta. Suometsistä on vuosittain korjattavissa 15 miljoona puukuutiometriä. Suometsät ovat myös merkittävä hiili- ja ravinnevarasto. Metsätaloustoimenpiteet vaikuttavat paitsi näihin varastoihin, lisäävät kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vesistöihin ja vaikuttavat monimuotoisuuteen. Tämän vuoksi on tärkeää, että suometsien hakkuut ja hoitotoimet toteutetaan kestävästi.

Klikkaa kuvat isommiksi.

Lue lisää suometsistä Luken verkkosivuilta: suometsät

SUO-hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Se toteuttaa Kansallisen metsästrategian 2025 ja hallitusohjelman ja maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden ilmastotavoitteita. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2023 Luken johdolla yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Tapio Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

SUO-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä: mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

Share This