Suometsäfoorumi: Suometsien kestävä hoito vaatii niin maanomistajien kuin viranomaistenkin sitoutumista

Kuudes Suometsäfoorumi pohti, miten koko metsänhoidon ketju saadaan vähentämään ilmasto- ja vesistökuormitusta. Tutkimustiedon mukaan ojien syvyys vaikuttaa paljon vesistökuormituksen ja maasta vapautuvien kasvihuonepäästöjen määrään suometsissä. Aihetta on tutkittu paljon ja suometsien hoitoon on kehitteillä uusia suosituksia. Aiempi käsitys ja ohjeistus ojasyvyydestä on ohjannut kentän toimijoita. Uuden tutkimustiedon valossa matalampi ojasyvyys on kuitenkin riittävä kuivatuksen kannalta ja nyt monien on vaikeaa poisoppia perinteisistä tavoista. Kuudes Suometsäfoorumi pohti, miten eri tahot viranomaisista …

Suometsäfoorumi: Voidaanko suometsiä hoitaa kokonaiskestävästi?

Suomen puuntuotannosta neljännes kasvaa ojitetuilla soilla eli suometsissä. Viides Suometsäfoorumi pohti, miten samaan aikaan ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta ja kannattavaa metsätaloutta. Suomessa suometsiä riittää, koska eteläisen Suomen soista monin paikoin 80 prosenttia on ojitettu. Niillä kasvaa tällä hetkellä valtava määrä puita, jotka ovat pian tulossa päätehakkuuikään. Noin neljännes Suomen puuntuotannon metsämaasta on siis suometsää. Tutkimuksista tiedetään, että ojitetut suot aiheuttavat vesistökuormitusta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Viides Suometsäfoorumin tapaaminen perehtyi kysymykseen, onko …

Suometsäfoorumi: Suometsänhoidon vesistövaikutukset esillä

Kolmas suometsäfoorumi pureutui suometsänhoidon vesistövaikutuksiin. Uuteen tutkimustietoon pohjautuvasta, valtakunnallisesta suometsätalouden toimintamallista odotetaan ensimmäistä luonnosta vuoden 2022 loppuun mennessä. Suometsäfoorumi keskittyi kolmannessa tapaamisessaan suometsänhoidon vesistövaikutuksiin, jotka syntyvät kahdesta eri lähteestä: joko tulevan metsänkäsittelyn (ojien kunnostus, puunhakkuu ja maanmuokkaus) kautta tai jo menneisyydessä tehdyistä vanhoista ojituksista. Keskusteluissa haettiin näkökulmia siihen, millaisia metsätalouden hyväksyttävät vesistövaikutukset voisivat olla. Miten esimerkiksi hyväksyttävän vesistövaikutuksen rajoja voi määritellä? Tai missä vaiheessa hajakuormituksen kautta kertyvä vesistövaikutus muuttuu merkittäväksi? …

Uudet videot opastavat kestävään suometsien hoitoon

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Metsäkeskus ovat tuottaneet yhdessä neljä videota, jotka opastavat kestävään suometsien hoitoon. Videoissa käsitellään suometsien puuntuotantoa sekä sitä, miten suometsien ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksia voidaan hillitä. Videot ovat katsottavissa Metsäkeskuksen Youtube-kanavalla. suomenkieliset videot ruotsinkieliset videot Videot on tehty osana hanketta Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta – SUO

Suometsäfoorumi toivoo suometsien hoitoon ja käyttöön monipuolisia menetelmiä

Suometsäfoorumi kokoontui toiseen tapaamisensa huhtikuun lopussa. Foorumi keskusteli suometsien puuntuotannon edellytyksistä ja menetelmistä, otti kantaa valmisteilla olevaan uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään sekä kommentoi, miten puuntuotanto ja sen kannattavuus tulisi ottaa huomioon kehitteillä olevassa suometsien kokonaiskestävässä toimintamallissa. Ei joko tai, vaan eri käsittelymenetelmien yhdistelmiä Kolme miljoonaa hehtaaria, yli 500 Mm3 puuta, 16–18 Mm3 ojituksin ja lannoituksin saatua vuotuista kasvunlisää ja neljännes Suomen metsien kestävistä hakkuumahdollisuuksista. Näillä tunnuksilla erikoistutkijat Markku Saarinen ja Hannu …

Suometsäfoorumi kokoontui ensimmäisen kerran ja pohti kokonaiskestävyyttä

Luonnonvarakeskuksen koordinoima kymmenen hengen järjestöjä, yrityselämää, hallintoa ja tutkimusta edustava suometsäfoorumi kokoontui tammikuun lopussa ensimmäiseen tapaamiseensa. Foorumilla on edessä kahden vuoden työrupeama suometsien kokonaiskestävän hoidon ja käytön edistämisen parissa. Suometsäfoorumi osallistuu suometsien kokonaiskestävän käytön ja hoidon toimintamallin kehittämiseen Luke on käynnistänyt foorumin työn osana Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailla – SUO-hanketta. Hankkeessa kehitetään metsänomistajien päätöksenteon tueksi valuma-aluelähtöinen ja paikkatietopohjainen toimintamalli, jonka avulla suometsiä voidaan hoitaa entistä paremmin niin, että puuntuotannon …