Foorumin tavoite

Suometsien tulevaisuus rakentuu sille, miten nyt hoidamme ja käytämme metsiämme. Suometsäfoorumin tavoitteena on edistää suometsien kokonaiskestävää käyttöä.

Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa SUO-hankkeessa tuotetaan verkkopohjainen toimintamalli, joka auttaa metsänomistajia tekemään päätöksiä suometsien hoidosta ja käytöstä niin, että puuntuotanto, ilmasto-, vesistö- sekä monimuotoisuusvaikutukset tulevat huomioiduiksi. Foorumin työ keskittyy tukemaan tämän toimintamallin rakentamista.

Miten foorumi toimii?

Suometsäfoorumin muodostavat kymmenen kutsuttua jäsentä. He edustavat järjestöjä, yrityselämää, hallintoa ja tutkimusta. Lisäksi foorumiin kutsutaan asiantuntijoita kertomaan uusimmista suometsien tutkimustuloksista.

Foorumin jäsenet:

  • osallistuvat ja ottavat kantaa toimintamallin kehittämiseen ja sitä kautta suometsien kokonaiskestävän käytön edistämiseen
  • vaikuttavat metsätalouden kannustejärjestelmän uudistamiseen
  • testaavat toimintamallin käyttökelpoisuutta
  • tunnistavat mahdollisia suometsätutkimuksen katvealueita ja tuovat esille tutkimus- ja kehittämistarpeita.

Foorumi kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa vuosina 2021 ja 2022.

Foorumin aiheet

Foorumi syventyy seuraaviin teemoihin:

  1. suometsien kestävä puuntuotanto
  2. suometsien käytön ilmastovaikutukset
  3. suometsien käytön vesistövaikutukset
  4. suometsien käytön monimuotoisuusvaikutukset
  5. soiden virkistys- ja muu käyttö
  6. puuntuotannon ja ympäristövaikutusten yhteensovittaminen, päätöksentekijöiden näkökulma.
Share This