Luonnonvarakeskus (Luke) ja Metsäkeskus ovat tuottaneet yhdessä neljä videota, jotka opastavat kestävään suometsien hoitoon. Videoissa käsitellään suometsien puuntuotantoa sekä sitä, miten suometsien ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksia voidaan hillitä.

Videot ovat katsottavissa Metsäkeskuksen Youtube-kanavalla.

Videot on tehty osana hanketta Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta – SUO