År 2016 tog mejerierna emot 2 390 miljoner kilo (2 320 liter) komjölk från de finländska mjölkgårdarna. Detta är 4 procent mer än för 10 år sedan. Motsvarande mjölkproduktion i EU (28 länder) var 152 395 miljoner kilo och den har på 10 år ökat med 14 procent. Den finländska produktionen var 2 procent av produktionen i EU.

De största komjölksproducenterna var Tyskland med 31 973 miljoner kilo och Frankrike med 24 716 miljoner kilo. Därefter följde Storbritannien med 14 543 miljoner kilo, Nederländerna med  14 324 miljoner kilo, Polen med 11 130 miljoner kilo och Italien med 10 773 miljoner kilo.

Volymer på mjölkproduktionen i europeiska länder

 

Databastabell


Mjölkproduktion: invägning till mejeri

 

Bilden i övre kant: Csaba Jansik

Share This