Den sammanlagda äggproduktionen i Finland låg på 73 miljoner kilo år 2016. På EU-nivå är statistik över äggproduktionen tillgänglig enbart fram till år 2014. Vid den tidpunkten uppgick den finländska produktionsvolymen till 67 miljoner kilo. Detta är en procent av äggproduktionen i hela EU (28 länder), vilken sammanlagt uppgick till 6 966 miljoner kilo.

De största äggproducentländerna i EU år 2014 utgjordes av Frankrike med 956 miljoner kilo, Spanien med 787 miljoner kilo och Tyskland med 787 miljoner kilo.

Volymer på äggproduktionen i europeiska länder

 

Databastabell


Produktion av ägg i olika länder

 

Bilden i övre kant: Erkki Oksanen/Luke

Share This