Ajankohtaista

30.11.2023 VASTUULLISEMPAA KATTAUSTA Laurean erillisjulkaisu POSITIIVISESTA KÄDENJÄLJESTÄ KILPAILUETUA RAVINTOLA-ALALLE Tärkeimpänä on mahdollistaa ihmisen, ympäristön ja talouden tasavertainen huomioon ottaminen päätöksenteossa ja toiminnoissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/805474/Laurean%20erillisjulkaisu_Vastuullisempaa%20kattausta.pdf?sequence=2 Tutustu ympäristöministeriön ohjevideoon ruokahävikin välttämisestä ja jäteasetuksen velvoitteista ravitsemispalveluissa   Ympäristöministeriö on koonnut helposti omaksuttavaan muotoon tietoa ruokahävikin vähentämisestä ja lajittelusta, elintarvikealan toimijan velvollisuudesta luovuttaa käyttämättä jääneet elintarvikkeet uudelleenjakeluun sekä velvollisuudesta pitää kirjaa elintarvikejätteestä. Videon voi katsoa myös ruotsin kielellä täältä.   Luken hävikkitutkimusta esillä EU:n Elintarvikejätteen …