Järjestelmälliset toimintatavat varastossa

Järjestelmälliset toimintatavat varastossa Järjestelmällisyys auttaa hävikin minimoinnissa kaikissa ruoanvalmistuksen ja tarjoilun vaiheissa. Varastohävikkiä syntyy kuivavarastoista ja kylmäsäilytystiloissa, esimerkiksi päiväysvanhentuvista tuotteista tai säilytyksessä pilaantuneista puolivalmisteista. Varastohävikin torjumisessa keskeinen keino erityisesti annosravintoloissa on ruokalistan suunnittelu sopivan suppeaksi (mutta tietysti houkuttelevaksi) sekä raaka-aineiden valitseminen siten, että sama raaka-aine soveltuu useampaan reseptiin. Näin varastossa säilytettävien raaka-aineiden määrä on hallittavampi, mikä helpottaa myös säilytyksen järjestelmällisyyttä. Hanki vain sellaisia raaka-aineita, joille on suunniteltu käyttöä. FIFO- (First …