Järjestelmälliset toimintatavat varastossa

Järjestelmälliset toimintatavat varastossa Järjestelmällisyys auttaa hävikin minimoinnissa kaikissa ruoanvalmistuksen ja tarjoilun vaiheissa. Varastohävikkiä syntyy kuivavarastoista ja kylmäsäilytystiloissa, esimerkiksi päiväysvanhentuvista tuotteista tai säilytyksessä pilaantuneista puolivalmisteista. Varastohävikin torjumisessa keskeinen keino erityisesti annosravintoloissa on ruokalistan suunnittelu sopivan suppeaksi (mutta tietysti houkuttelevaksi) sekä raaka-aineiden valitseminen siten, että sama raaka-aine soveltuu useampaan reseptiin. Näin varastossa säilytettävien raaka-aineiden määrä on hallittavampi, mikä helpottaa myös säilytyksen järjestelmällisyyttä. Hanki vain sellaisia raaka-aineita, joille on suunniteltu käyttöä. FIFO- (First …

Ohjeet hävikin mittaamiseen

Miten hävikkiä mitataan? Mittausta varten keittiöön sijoitetaan kaksi roska-astiaa. Ensimmäinen astia on ruokahävikille eli kaikelle alun perin syömäkelpoiselle ruoalle, joka heitetään pois. Toinen astia on kaikelle alun perin syömäkelvottomalle biojätteelle, kuten kahvinporoille ja kasvisten kuorille. Ennen ruoan heittämistä ruokahävikkiastiaan hävikki punnitaan ja kirjataan ylös järjestelmällisesti. Esimerkiksi kun linjastosta jää ruokailun jälkeen vuokiin ruokaa, punnitaan ne yksitellen, vähennetään vuoan paino ja kirjataan hävikki vihkoon, taulukkolaskentaohjelmaan tai hävikinkirjausohjelmaan. Alun perin syömäkelvottomille ruoan …

PAJATSO-hanke

Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa PAJATSO-hankkeen päämääränä on edistää hävikin vähentymistä erityisesti ravitsemispalveluissa uuden teknologian ja sosiokulttuurisen muutoksen avulla. Hankkeessa rakennamme ruokahävikin alueellista liiketoimintaekosysteemiä, joka erilaisia resursseja yhdistelemällä edistää hävikin vähentämiseen tähtääviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Luomme ruokahävikin vähentämiseen liittyviä uusia digitaalisia ratkaisuja, kuten ruokahävikin mittaamisen automatisointia. Kehitämme myös toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kehitystoiminnan tuloksellisuutta sekä osaamista voidaan ravitsemispalveluissa systemaattisesti vahvistaa. Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa eli PAJATSO-hanke on jatkoa Vaasan yliopiston …

Lukeloki – työkalu hävikin mittaamiseen

Haluatko vähentää ruokahävikkiä? Nyt se onnistuu Lukelokilla! Luonnonvarakeskus Luke on kehittänyt ravitsemispalveluille helppokäyttöisen online-sovelluksen Lukelokin ruokahävikin mittaamiseen. Hävikkiseurannan avulla yritys saa ajankohtaista tietoa tavoitteiden saavuttamiseksi ja voi kohdentaa vähentämistoimet oikein. Hävikkiä vähentämällä säästyy selvää rahaa, mutta vähentäminen on vaikeaa, ellei lähtötaso ole tiedossa. Aiemmat mittausprojektit ovat osoittaneet, että oma, mutu-tuntuman perusteella tehty arvio hävikistä osuu usein pieleen. Kun ravintolan hävikki lisäksi koostuu yleensä useista pienistä puroista, kokonaismäärään on vaikea päästä …

Ajankohtaista

11.4.2024 Hävikkihallintaa ravitsemispalveluille-video on julkaistu Videolla vieraillaan Bar Laurean oppimisympäristössä ja näytetään, miten hävikkiä siellä hallitaan. Videolla käydään läpi valmistetun ruokamäärän seurantaa, ylijääneen mutta edelleen syömäkelpoisen ruoan käyttämistä bonusruokana, hävikkipalaveria, jossa käydään läpi hävikkiin johtaneet syyt, lautastähteiden ja tarjoiluhävikin mittaus ja seuranta, sekä ruoan lahjoittamista silloin, kun se on mahdollista. Hävikkikäytännöt ovat saumaton osa oppimisympäristön arkea, jolla myös varmistetaan, että hävikin hallinta on ”jokaisen uuden restonomin dna:ssa”, kun he valmistuvat …

Etusivu

Tervetuloa Ravintolafoorumiin Ravintolafoorumi on Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä sivusto, jossa jaamme tietoa ravitsemispalveluiden ruokahävikistä ja sen vähentämisestä sekä Luken hävikkitutkimuksesta. Ravitsemispalvelut pitävät sisällään esimerkiksi ravintolat, kahvilat, huoltoasemat sekä yksityiset ja julkiset ruokapalvelut.   Osallistu ravitsemispalveluiden ruokahävikkimittaukseen Luonnonvarakeskus etsii osallistujia kahden viikon mittausjaksolle, jossa selvitetään ravitsemispalveluiden ruokahävikin määrää ja laatua. Osallistujat saavat käyttöönsä Lukeloki-hävikinseurantatyökalun ja mittauksen päätyttyä arvokasta tietoa yrityksensä hävikistä ja sen alkuperästä. Yrityksen on myös mahdollista halutessaan tehdä uuden jätelain vaatimaa …