Ohjeet hävikin mittaamiseen

Miten hävikkiä mitataan? Mittausta varten keittiöön sijoitetaan kaksi roska-astiaa. Ensimmäinen astia on ruokahävikille eli kaikelle alun perin syömäkelpoiselle ruoalle, joka heitetään pois. Toinen astia on kaikelle alun perin syömäkelvottomalle biojätteelle, kuten kahvinporoille ja kasvisten kuorille. Ennen ruoan heittämistä ruokahävikkiastiaan hävikki punnitaan ja kirjataan ylös järjestelmällisesti. Esimerkiksi kun linjastosta jää ruokailun jälkeen vuokiin ruokaa, punnitaan ne yksitellen, vähennetään vuoan paino ja kirjataan hävikki vihkoon, taulukkolaskentaohjelmaan tai hävikinkirjausohjelmaan. Alun perin syömäkelvottomille ruoan …

PAJATSO-hanke

Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa PAJATSO-hankkeen päämääränä on edistää hävikin vähentymistä erityisesti ravitsemispalveluissa uuden teknologian ja sosiokulttuurisen muutoksen avulla. Hankkeessa rakennamme ruokahävikin alueellista liiketoimintaekosysteemiä, joka erilaisia resursseja yhdistelemällä edistää hävikin vähentämiseen tähtääviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Luomme ruokahävikin vähentämiseen liittyviä uusia digitaalisia ratkaisuja, kuten ruokahävikin mittaamisen automatisointia. Kehitämme myös toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kehitystoiminnan tuloksellisuutta sekä osaamista voidaan ravitsemispalveluissa systemaattisesti vahvistaa. Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa eli PAJATSO-hanke on jatkoa Vaasan yliopiston …

Lukeloki – työkalu hävikin mittaamiseen

Haluatko vähentää ruokahävikkiä? Nyt se onnistuu Lukelokilla! Luonnonvarakeskus Luke on kehittänyt ravitsemispalveluille helppokäyttöisen online-sovelluksen Lukelokin ruokahävikin mittaamiseen. Hävikkiseurannan avulla yritys saa ajankohtaista tietoa tavoitteiden saavuttamiseksi ja voi kohdentaa vähentämistoimet oikein. Hävikkiä vähentämällä säästyy selvää rahaa, mutta vähentäminen on vaikeaa, ellei lähtötaso ole tiedossa. Aiemmat mittausprojektit ovat osoittaneet, että oma, mutu-tuntuman perusteella tehty arvio hävikistä osuu usein pieleen. Kun ravintolan hävikki lisäksi koostuu yleensä useista pienistä puroista, kokonaismäärään on vaikea päästä …

Etusivu

Tervetuloa Ravintolafoorumiin Ravintolafoorumi on Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä sivusto, jossa jaamme tietoa ravitsemispalveluiden ruokahävikistä ja sen vähentämisestä sekä Luken hävikkitutkimuksesta. Ravitsemispalvelut pitävät sisällään esimerkiksi ravintolat, kahvilat, huoltoasemat sekä yksityiset ja julkiset ruokapalvelut.   Osallistu ravitsemispalveluiden ruokahävikkimittaukseen Luonnonvarakeskus etsii osallistujia kahden viikon mittausjaksolle, jossa selvitetään ravitsemispalveluiden ruokahävikin määrää ja laatua. Osallistujat saavat käyttöönsä Lukeloki-hävikinseurantatyökalun ja mittauksen päätyttyä arvokasta tietoa yrityksensä hävikistä ja sen alkuperästä. Yrityksen on myös mahdollista halutessaan tehdä uuden jätelain vaatimaa …