PAJATSO-hanke

Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa PAJATSO-hankkeen päämääränä on edistää hävikin vähentymistä erityisesti ravitsemispalveluissa uuden teknologian ja sosiokulttuurisen muutoksen avulla. Hankkeessa rakennamme ruokahävikin alueellista liiketoimintaekosysteemiä, joka erilaisia resursseja yhdistelemällä edistää hävikin vähentämiseen tähtääviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Luomme ruokahävikin vähentämiseen liittyviä uusia digitaalisia ratkaisuja, kuten ruokahävikin mittaamisen automatisointia. Kehitämme myös toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kehitystoiminnan tuloksellisuutta sekä osaamista voidaan ravitsemispalveluissa systemaattisesti vahvistaa. Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa eli PAJATSO-hanke on jatkoa Vaasan yliopiston …