Ruokahävikin mittaaminen ravitsemispalveluissa

Miksi hävikin mittaaminen on tärkeää? Mittaaminen tekee hävikistä näkyvää. Kun tiedämme, mistä lähteistä hävikki syntyy, osaamme myös valita tehokkaimmat keinot hävikin vähentämiseen. Ruokahävikin mittaaminen on yksi keskeisimmistä keinoista vaikuttaa hävikin syntyyn ravitsemispalveluissa. Ruokahävikin mittaamisessa olennaista on mitata sekä ruokahävikin että valmistetun ruoan määrä, jotta voidaan arvioida hävikin osuus valmistetusta ruoasta. Kirjanpito voi tuntua ajatuksena aluksi työläältä, mutta se on ainut tapa tehdä dataan perustuvia päätöksiä ruoan valmistusmääristä sekä seurata hävikkimäärien …