Nytt ämne på Matfakta – Kvalitet av hönsägg

Hönsäggens kvalitet kontrolleras både inom gårdens egenkontroll och i packeriet. Äggens renhet, avsaknaden av sprickor och andra yttre tecken vittnar om hönseriets produktionsförhållanden och äggens kvalitet. I Finland används ett nationellt salmonellakontrollsystem som kräver kontroll av alla serotyper. Detta är unikt i hela världen. Läs mer  

Matfaktasidor på tyska

Matfaktawebbplatsen är publicerad på tyska Produktgruppsspecifik statistisk information om halter av främmande ämnen i finska livsmedel, medicinsk behandling av produktionsdjur samt om produktionssätt finns att få på tyska, engelska, svenska och finska på Naturresursinstitutets matfaktasidor. Matfaktasidorna bygger bland annat på EUROSTAT:s, EFSA:s och OECD:s statistik. Statistisk information om hemlandet samt sakkunnighjälp gav förutom Livsmedelssäkerhetsverket (Livsmedelsverket från ingången av 2019) och Naturresursinstitutet även andra forskningsinstitut och myndigheter, universitet, organisationer och företag. …

Nytt ämne på Matfakta – Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Finland är bäst i världen, halten av mikropartiklar i Finland är i genomsnitt 6 µg/m3, det vill säga mikrogram per kubikmeter, vilket är den lägsta halten i ett enskilt land. Läs mer

Den återhållsamma användningen av antibiotika och bekämpningsmedel syns i statistiken

Internationell jämförelse visar styrkorna i den finländska matproduktionen Naturresursinstitutets statistiska jämförelse visar den finländska matproduktionens placering i internationell jämförelse utgående från tio nyckeltal. På webbplatsen matfakta finns gruppspecifik livsmedelsinformation till exempel om produktionsmetoder och rester av bekämpningsmedel eller antibiotika i mat. Webbplatsen som publicerats på finska, engelska och svenska kan stödja finländska företag som är verksamma på den inhemska och internationella livsmedelsmarknaden när det gäller att lyfta fram styrkor i …

Nya matfaktasidor visar finska produktionsmetoder i en internationell jämförelse

Naturresursinstitutets statistiktjänst Matfaktasidor som öppnades i dag ger utifrån tiotals parametrar information om hur vår matproduktion klarar sig i en internationell jämförelse. I tjänsten finns gruppspecifik livsmedelsinformation till exempel om produktionsmetoder och rester av bekämpningsmedel eller antibiotika i mat som kan användas av konsumenter, livsmedelsföretagare och medier. Om Finlands livsmedelskedja har det redan länge framställts statistisk information, men statistiktjänsten har fokuserat på att beskriva läget här i landet. Många indikatorer …