Den återhållsamma användningen av antibiotika och bekämpningsmedel syns i statistiken

Internationell jämförelse visar styrkorna i den finländska matproduktionen Naturresursinstitutets statistiska jämförelse visar den finländska matproduktionens placering i internationell jämförelse utgående från tio nyckeltal. På webbplatsen matfakta finns gruppspecifik livsmedelsinformation till exempel om produktionsmetoder och rester av bekämpningsmedel eller antibiotika i mat. Webbplatsen som publicerats på finska, engelska och svenska kan stödja finländska företag som är verksamma på den inhemska och internationella livsmedelsmarknaden när det gäller att lyfta fram styrkor i …