Nytt ämne på Matfakta – Kvalitet av hönsägg

Hönsäggens kvalitet kontrolleras både inom gårdens egenkontroll och i packeriet. Äggens renhet, avsaknaden av sprickor och andra yttre tecken vittnar om hönseriets produktionsförhållanden och äggens kvalitet. I Finland används ett nationellt salmonellakontrollsystem som kräver kontroll av alla serotyper. Detta är unikt i hela världen. Läs mer