Ohjeet hävikin mittaamiseen

Miten hävikkiä mitataan? Mittausta varten keittiöön sijoitetaan kaksi roska-astiaa. Ensimmäinen astia on ruokahävikille eli kaikelle alun perin syömäkelpoiselle ruoalle, joka heitetään pois. Toinen astia on kaikelle alun perin syömäkelvottomalle biojätteelle, kuten kahvinporoille ja kasvisten kuorille. Ennen ruoan heittämistä ruokahävikkiastiaan hävikki punnitaan ja kirjataan ylös järjestelmällisesti. Esimerkiksi kun linjastosta jää ruokailun jälkeen vuokiin ruokaa, punnitaan ne yksitellen, vähennetään vuoan paino ja kirjataan hävikki vihkoon, taulukkolaskentaohjelmaan tai hävikinkirjausohjelmaan. Alun perin syömäkelvottomille ruoan …

PAJATSO-hanke

Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa PAJATSO-hankkeen päämääränä on edistää hävikin vähentymistä erityisesti ravitsemispalveluissa uuden teknologian ja sosiokulttuurisen muutoksen avulla. Hankkeessa rakennamme ruokahävikin alueellista liiketoimintaekosysteemiä, joka erilaisia resursseja yhdistelemällä edistää hävikin vähentämiseen tähtääviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Luomme ruokahävikin vähentämiseen liittyviä uusia digitaalisia ratkaisuja, kuten ruokahävikin mittaamisen automatisointia. Kehitämme myös toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kehitystoiminnan tuloksellisuutta sekä osaamista voidaan ravitsemispalveluissa systemaattisesti vahvistaa. Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa eli PAJATSO-hanke on jatkoa Vaasan yliopiston …

Ajankohtaista

Romance-hankkeen pilottiravintolat mukana hävikkiviikossa Hävikinhallintaa ravitsemispalveluille (Romance) -hankkeen kokeilut starttaavat hävikkiviikolla hankkeen18:sta pilottiravintoiloissa. Valtakunnallinen hävikkiviikko järjestetään tänä vuonna 11.-15.9.2023. Ravintolat ottavat käyttöön sekä ruokailijoille että henkilökunnalle suunnatut viestintä- ja koulutusmateriaalit sekä järjestävät viikon aikana muuta hävikkiteemaista ohjelmaa. Monessa ravintolassa aloitetaan hävikkiviikolla myös ruokahävikin mittaaminen Lukeloki-sovelluksella. Pääset lataamaan ja tulostamaan viestintä- ja koulutusmateriaaleja (julisteita ja tarroja) täältä. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä kaikille ravintoille ja ravitsemispalvelujen toimijoille. Materiaalitehokkuuden sitoumus systematisoi ravintoloiden hävikinhallintaa …

Etusivu

Tervetuloa Ravintolafoorumiin Ravintolafoorumi on Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä sivusto, jossa jaamme tietoa ravitsemispalveluiden ruokahävikistä ja sen vähentämisestä sekä Luken hävikkitutkimuksesta. Ravitsemispalvelut pitävät sisällään esimerkiksi ravintolat, kahvilat, huoltoasemat sekä yksityiset ja julkiset ruokapalvelut.   Osallistu ravitsemispalveluiden ruokahävikkimittaukseen Luonnonvarakeskus etsii osallistujia kahden viikon mittausjaksolle, jossa selvitetään ravitsemispalveluiden ruokahävikin määrää ja laatua. Osallistujat saavat käyttöönsä Lukeloki-hävikinseurantatyökalun ja mittauksen päätyttyä arvokasta tietoa yrityksensä hävikistä ja sen alkuperästä. Yrityksen on myös mahdollista halutessaan tehdä uuden jätelain vaatimaa …