Säilörehunkorjuussa siirretään suuria määriä rehumassaa tilan sisällä. Rehun korjuuketju ja korjuun kokonaislogistiikka ovat tärkeitä tekijöitä korjuun sujuvuuden ja kustannusten minimoimisen takia. Vaihtoehtoja voidaan simuloida laskentamallilla, joka ottaa huomioon keskeiset rehulogistiikkaan vaikuttavat seikat (tilusrakenne, koneketjut, työmäärä, työkustannus, ajallisuuskustannus rehun laadussa, erilaiset kasvilajit ym). Tavoitteena on antaa rehuntuotantokokonaisuuteen vaihtoehtoja navetan rehutilauksen toimittamiseksi.

Julkaisut:

Tilamallit.  Viitala Hannu ym. 2019.

Valkuaiskasvit lypsykarjan rehuna Pohjois-Savossa.  Kärkkäinen Leena ym. 2019.

Nurmien arvo esiin, mutta miten?, Kärkkäinen Leena, Nauta 4/2018.


Yhteyshenkilöt:

Hannu Viitala, Leena Kärkkäinen, Hilkka Kämäräinen (Savonia)

Aiempaa tutkimusta aiheesta:

REKKA-hankkeen laskurit

 

Sivu päivitetty 27.5.2019.