Nurmet Rahaksi (NuRa) -hanke pureutui toiminta-aikanaan 1.7.2015-30.4.2019 keinoihin, joilla nurmenviljelyn kannattavuutta ja kilpailukykyä voidaan ylläpitää ja parantaa niin ilmastonmuutoksen kuin kiristyvän taloudellisen tilanteenkin mukanaan tuomien muutosten keskellä.

Tiedon tuottamisen lisäksi hankkeessa panostettiin vastavuoroiseen tiedonvaihtoon tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan sekä viljelijöiden välillä. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa molempisuuntaista tiedonsiirtoa Pohjois-Savon ja muun Euroopan välillä.

Hanketta toteutti Luonnonvarakeskus yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun ja ProAgria Pohjois-Savon kanssa. Hankkeen toimialue oli Pohjois-Savo ja se sai rahoituksensa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lue lisää hankkeessa toteutetusta tutkimuksesta julkaisut-osion linkeistä.