Hankkeen tulosraportti:

Nurmet rahaksi! NuRa-hankkeen (2015-2019) tulosraportti

Hankkeen järjestämien seminaarien materiaalit:

Nurmi euroiksi – tutkittua tietoa nurmesta, naudasta ja taloudesta (9.4.2019, esitelmädiat + tallenteet)

Muhkea maaperä (5.9.2018, esitykset Luken YouTube-kanavalla)

Ilmastoviisas karjatalous (18.1.2018, esitelmädiat + livestream YouTuben kautta)

Omavaraista valkuaista karjatilalle (16.3.2017, esitelmädiat + livestream YouTuben kautta)

Kohti parempia satoja (8.11.2016, esitelmädiat)

 


Julkaisut:

Hanke-esittelyt:

Nurmet Rahaksi tuottaa tietoa tiloille, Hyvärinen Tiina & Järvenranta Kirsi, Yrittävä maaseutu 2017, sivu 13.

NuRa – Importance of Grass Production in North Savo in Relation to Climate Change. Korhonen Panu, Agrifuture, Iisalmi, 2016.

Nurmet rahaksi! Kykkänen Sanna & Rossi Anu, ProAgria Itä-Suomi, 10/2016, sivu 16.


Ammattilehtiartikkelit:

Kaliumin louhintaa ja monipuolisia nurmiseoksia. Mustonen Arja. AtriaTuottaja 2/2019.

Nurmesta ratkaisuja hiilensidontaan Mustonen Arja.ItäMaito 1/2019. s. 19-20.

Säilörehujen NIR-analyysit testissä Hyrkäs Maarit ym. Käytännön Maamies 3/2019.

Sinimailasesta monipuolisuutta nurmiin Hyvärinen Tiina. Käytännön Maamies 2/2019.

Sinimailasen huuhtoumariski on suurempi kuin heinänurmen, Järvenranta Kirsi. Maaseudun Tulevaisuus 4.1.2019.

Sinimailanen yllättää syyskesällä, Hyrkäs Maarit ja Mustonen Arja. Maaseudun Tulevaisuus 10.12.2018

Sinimailanen lisäsi rehun syöntiä ja paransi maitotuotosta, Palmio Annu ja Sairanen Auvo. Maaseudun Tulevaisuus 10.12.2018

Tarkenna kaliumlannoitusta reservikaliummäärityksellä Hyrkäs Maarit ym. Käytännön Maamies10/2018.

Poikimahalvausten esiintymisessä on alueellisia eroja, ennakointi oleellista, Järvenranta Kirsi, KMVet 5/2018.

Nurmien arvo esiin, mutta miten?, Kärkkäinen Leena, Nauta 4/2018.

Säilörehussa haasteellinen kesä Sairanen Auvo, Maito ja Me 3/2018.

Siemenistä se lähtee- Nurmet Rahaksi! Mustonen Arja ja Hyrkäs Maarit, ProAgria Itä-Suomi 3/2018, hankeliite, sivu 9.

Valkolupiinia lypsylehmille Sairanen Auvo, Pro-Agria Itä-Suomi, 9/2016, sivu 15.


Blogit:

Katso hankkeen omaa blogia tästä.

Muualla julkaistuja blogitekstejä:

Laidunnurmen hyödyntäminen Irlannin maataloudessa. Rossi Anu. Savolaeset ossoojat. 2018.

Tilojen välisiä eroja poikimahalvausten määrässä tutkittiin säilörehun kivennäispitoisuuksien avulla. Hyvärinen Tiina. Savolaeset ossoojat. 2018.

Sinimailasen viljelykokemuksia Pohjois-Savossa. Hyvärinen Tiina. Savolaeset ossoojat. 2017.

Nurmen täydennyskylvöt aloittivat kevättyöt Pohjois-Savossa. Mustonen Arja. Savolaeset ossoojat. 2016.

Pohjois-Savon nurmet uinuvat pelloilla ja NuRan koeruuduilla. Mustonen Arja. Ruohonjuurella. 2016.


Maataloustieteen Päivien julkaisut, posterit ja esitelmädiat:

Kolmannen niiton nurmisäilörehun rehuarvo maidontuotannossa Sairanen Auvo ym., Maataloustieteen Päivät 2018. Posteri.

Nurmen täydennyskylvön vaikutus satoon aukkoisessa kasvustossa Hyrkäs Maarit ym., Maataloustieteen Päivät 2018. Posteri.

Umpikauden karkearehun vaikutus poikimahalvausriskiin Palmio Annu ym., Maataloustieteen Päivät 2018. Posteri.

Säilörehunurmien simulointiin soveltuvien kasvumallien vertailu. Korhonen Panu ym., Maataloustieteen Päivät 2016. Posteri.

Kolmannen säilörehusadon kehitysrytmi ja viljelytekniset ratkaisut Hyrkäs Maarit ym., Maataloustieteen Päivät 2016. Posteri.

Nurmen sato ja rehuarvo kolmella reservikaliumpitoisuudeltaan erilaisella maalajilla -lietelannan ja väkilannoitteen vaikutus. Järvenranta Kirsi ym., Maataloustieteen Päivät 2016. Esitelmädiat.


Muut esitelmät:

Nurmirehun kivennäisainetasapaino ja siihen vaikuttavat tekijät – Nurmet Rahaksi hankkeen tuloksia. Järvenranta Kirsi. Umppari-hankkeen koulutus 23.1.2019.

Nurmet ja ilmastonmuutos- rehuntuotannon ratkaisuja Korhonen Panu, WILMA-hankkeen työpaja, Joensuu, 30.11.2016.

Nurmien kaliumtalous Virkajärvi Perttu ym.. Ravinnerenki-hankkeen seminaari, Siilinjärvi, 13.4.2016.


Pro gradut ja opinnäytetyöt:

Kolmannen niiton säilörehun tuotantovaikutukset Roivainen Juliana, Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019.

Valkolupiini-kevätvehnäsäilörehun vaikutus lypsylehmän rehun syöntiin ja maitotuotokseen Mäkisalo Petra, Pro gradu, Helsingin yliopisto, 2018.

Niittorytmin vaikutus nurminadan, timotein ja timotei-nurminata-seoskasvuston kasvuun ja sadon laatuun Korhonen Henri, Pro gradu, Helsingin yliopisto, 2018.

Sinimailanen lypsylehmien rehuna: ruokintakoe Laatikainen Jonna, Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018.

Nurmisäilörehun korjuukerran vaikutus lypsylehmien maidontuotantoon Nikander Saara, Pro gradu, Helsingin yliopisto, 2018.

Sinimailasen viljely ja menestyminen seoskasvustoissa: Tilatutkimuksen tuloksia Pohjois- ja Etelä-Savosta Ruottinen Tuomas, Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016.


Tutkimusraportit:

Nurmen täydennyskylvön hyvät käytänteet Mäkiniemi Kirsi ym. 2019.

Tilamallit.  Viitala Hannu ym. 2019.

Valkuaiskasvit lypsykarjan rehuna Pohjois-Savossa.  Kärkkäinen Leena ym. 2019.

Nurmen korjuustrategiat. Kykkänen Sanna ym. Teoksessa: Kestävä karjatalous: KESTO-maidon- ja nurmentuotannon tutkimuksen tuloksia. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2016. s. 69-119.


Conference articles, posters and slides written in English/
Englanninkieliset konferenssiartikkelit, posterit ja esitelmädiat:

Can lucerne silage replace grass silage in Nordic climate? Palmio Annu & Sairanen Auvo, XVII International Silage Conference, Bonn, Germany, 2018. Poster.
Download proceedings. p.18-19.

The effect of the partial replacement of grass silage with whole-crop silage on milk production. Sairanen Auvo et al. EGF 2018, Cork, Ireland, 2018. Poster.
Proceedings p. 328-330.

Grass growth models for estimating digestibility and dry matter yield of forage grasses in Finland Hyrkäs Maarit et al. EGF 2018, Cork, Ireland, 2018. Poster.
Proceedings p. 252-254.

Process-based modelling of the nutritive value of forages: a review Korhonen Panu, MACSUR Science Conference 2017.

The development of yield and digestibility of the third cut of grass silage in Finland. Hyrkäs Maarit et al. EGF, Trondheim, Norway, 2016.

Intercomparison of models for simulating timothy yield in Northern countries. Korhonen Panu et al. EGF, Trondheim, Norway, 2016.

Milk production potential of regrowth grass silage. Sairanen Auvo et al. EGF, Trondheim, Norway, 2016.

Simulating impacts of climate and management on timothy growth in Northern countries. Korhonen Panu, MACSUR LiveM- conference, Potsdam, Germany, 2016. Poster.

Modelling responses of forages to climate change with a focus on nutritive value. Virkajärvi Perttu et al. MACSUR LiveM- konferenssi, Postdam, Germany, 2016.

Intercomparison of models for simulating timothy yield in Northern countries. Korhonen Panu, iCROPM- symposium, Berlin, Germany, 2016. Slides.


Scientific joint articles/ Tieteelliset yhteisjulkaisut:

Persson, T., Höglind, M., Van Oijen, M., Korhonen, P., Palosuo, T., Jégo, G., Virkajärvi, P., Bélanger, G. & Gustavsson, M. 2019. Simulation of timothy nutritive value: A comparison of three process-based models. Field Crops Research 231:81-92.

Korhonen, P., Palosuo, T., Persson, T., Höglind, M., Jégo, G., Van Oijen, M., Gustavsson, A-M., Bélanger, G. & Virkajärvi, P. 2018. Modelling grass yields in northern climates – a comparison of three growth models for timothy Field Crops Research 224:37-47.

Lehtonen, H., Palosuo, T., Korhonen, P. & Liu, X. 2018. Higher Crop Yield Levels in the North Savo Region—Means and Challenges Indicated by Farmers and Their Close Stakeholders. Agriculture 8(7), 93.

Ergon, Å., Seddaiu, G., Korhonen, P., Virkajärvi, P., Bellocchi, G., Jørgensen, M. & Østrem, L. 2018. How can forage production in Nordic and Mediterranean Europe adapt to the challenges and opportunities arising from climate change? European Journal of Agronomy 92:97-106.


NuRa esillä muissa medioissa:

Kolmas nurmisato on aina hieman riskirehua. Terhi Torikka. Maaseudun Tulevaisuus 24.4.2019.

Kalium voi parantaa hehtaarin satoa yli 2000 kuiva-ainekiloa. Terhi Torikka. Maaseudun Tulevaisuus 24.4.2019.

Reservikalium nurmen lannoituksen lähtökohdaksi. Saara Liespuu. Maatilan Pellervo 11/2018.

Mihin häviää hyvä nurmisato? Saara Liespuu. Maatilan Pellervo 4/2017.