Kiinnostus nurmen täydennyskylvöön on kasvussa. Täydennyskylvön tavoitteena on pidentää nurmen ikää, jolloin nurmen perustamiskustannukset alenevat, maan tiivistymisriski pienenee ja hiilidioksidipäästöt sekä ravinnehuuhtoumatkin vähenevät. Olosuhteet, kuten nurmen tiheys ja aukkoisuus, kasvilajit, ajoitus, sää ja täydennyskylvötekniikka vaihtelevat kuitenkin laajasti, eikä täydennyskylvön taloudellista kannattavuutta ole helppo laskea.

Jotta voitaisiin vastata kysymykseen ”Milloin täydennyskylvö kannattaa?”, tulisi tietää sekä sadon määrällinen että laadullinen parannus suhteessa käytettyihin tuotantopanoksiin.


Kokeet

Aukkoisen nurmen täydennyskylvö

Kokeen tavoitteena on saada mitattua täydennyskylvön vaikutukset nurmen satoon ja laatuun.

Mitä kokeessa tehdään?

Koeruudut valmisteltiin edellisenä syksynä tekemällä timotei-nurminatanurmeen aukkoja glyfosaattiruiskutuksella, käyttäen apuna erikokoisia pyöreitä reikiä sisältäviä sabluunoita. Näin päästiin testaamaan täydennyskylvöä sekä täystiheään että erilaisiin aukkoisiin nurmiin. Puolet ruuduista täydennyskylvettiin timotein ja nurminadan seoksella seuraavana keväänä. Ruuduilta korjataan kaksi satoa kesässä ja määritetään sadon lisäksi sulavuus ja muita laatuominaisuuksia. Täydennyskylvön onnistumista havainnoidaan silmämääräisesti. Täydennyskylvökokeita toteutetaan kaksi, joista toinen täydennyskylvetään joka kevät ja toinen ainoastaan kerran.

Miten tuloksista hyödytään?

Kokeessa selvitetään, kuinka paljon sadon määrässä ja laadussa tapahtuu muutoksia täydennyskylvön seurauksena. Näin voidaan arvioida, oliko täydennyskylvö taloudellisesti kannattava sijoitus.


Yhteyshenkilöt:

Sanna Kykkänen, Maarit Hyrkäs, Perttu Virkajärvi, Panu Korhonen (Luke)
Kirsi Mäkiniemi (Savonia)

Julkaisut:

Nurmen täydennyskylvön hyvät käytänteet Mäkiniemi Kirsi ym. 2019.

Siemenistä se lähtee- Nurmet Rahaksi! Mustonen Arja ja Hyrkäs Maarit, ProAgria Itä-Suomi 3/2018, hankeliite, sivu 9.

Nurmen täydennyskylvön vaikutus satoon aukkoisessa kasvustossa Hyrkäs Maarit ym., Maataloustieteen Päivät 2018. Posteri.

Nurmen täydennyskylvöt aloittivat kevättyöt Pohjois-Savossa. Mustonen Arja. Savolaeset ossoojat. 2016.

 

Aiempaa tutkimusta aiheesta:

Kurki, P. & Valo, R. Nurmen täydentäminen osaksi nurmenhoitoa.

 

Sivu päivitetty 27.5.2019.