fuksia-logo

 

Luonnonvarakeskus (Luke) on Suomen toiseksi suurin tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Luke jatkaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen (RKTL) ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) asiantuntijatyötä biotalouden kaikilla osa-alueilla. Luke aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa yllä lueteltujen tutkimuslaitosten yhdistyttyä.

Luonnonvarakeskuksen Maaningan (Kuopio) toimipaikka on erikoistunut maidontuotannon tutkimuksen kokonaisuuteen. Tutkimuskokonaisuus pitää sisällään lypsylehmien ruokinnan, hyvinvoinnin, tuotantoympäristön, rehuntuotannon, ravinteidenkierron sekä ympäristövaikutus- ja bioenergiatutkimuksen. Arvokkaita tutkimusinfrastruktuureja ovat vuonna 2009 valmistunut tutkimusnavetta (CowLab), maatila, biokaasulaitos sekä ravinteiden huuhtoutumiskenttä ja vuonna 2015 valmistunut SIMU-olosuhdekammio. Toimipaikka sijaitsee keskeisellä nurmentuotantoalueella, ja siellä toimiva aito lypsykarjatila mahdollistaa paitsi tieteellisesti korkealaatuisen myös mahdollisimman hyvin käytäntöön sovellettavan tiedon tuottamisen. Maaningan toimipisteessä työskentelee 14 tutkijaa ja noin 20 muuta työntekijää. Lisäksi laaja yhteistyöverkosto Luke:n muiden toimipaikkojen tutkijoihin ja laboratorioihin mahdollistaa laaja-alaisen osaamiskentän hyödyntämisen.

Luonnonvarakeskus koordinoi NuRa-hanketta sekä osallistuu hankkeen kaikkiin osioihin, keskittyen ensisijaisesti uuden tiedon tuottamiseen ruutu- ja ruokintakokeiden avulla sekä nurmien kasvumallien kehittämiseen. Luke vastaa hankkeen kansainvälisen toiminnan organisoinnista sekä osallistuu tutkimusryhmätyöskentelyyn yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

proagria_pohjois-savo

 

ProAgria Pohjois-Savo on maakunnallinen maatalouden ja maaseutuyritysten asiantuntijaorganisaatio ja  osa valtakunnallista ProAgria -yhtymää. Laatustrategiaa Pohjois-Savossa on toteutettu vuodesta 1997. ProAgria Pohjois-Savolla on merkittävä rooli hanketoimijana koko maakunnan alueella kattaen koko elintarvikeketjun. Koska Pohjois-Savo on vahvaa maidontuotantoaluetta, on ProAgria Pohjois-Savon osaaminen erityisen vahvaa juuri nurmiviljelyn, rehujen tuotannon ja maidontuotannon osalta. Lisäksi ProAgria Pohjois-Savolla on erinomaisen ajantasainen ja kattava kuva maakunnan viljelyolosuhteista, niiden vaihteluista ja vallitsevista tuotantotavoista sekä -rakenteesta.

ProAgria osallistuu hankkeeseen järjestämällä pienryhmätoimintaa sekä osallistumalla tutkimusryhmätyöskentelyyn. ProAgrian rooli linkkinä viljelijöiden sekä tutkimuksen välillä on keskeinen hankkeen tuottaman tiedon viemisessä käytäntöön saakka.

SAVONIA_logo+amk_cmyk-1

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Savoniassa on lähes 30 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, useita aikuiskoulutusvaihtoehtoja ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia. Lisäksi Savonia tarjoaa vuosittain runsaasti eri alojen erikoistumisopintoja. Yksiköt sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Savoniassa on 6000 opiskelijaa, 600 työntekijää ja lähes 60 miljoonan euron budjetti.

Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikkö kouluttaa amk-agrologeja sekä toteuttaa ylempää amk-agrologikoulutusta (Maaseudun kehittäminen). Ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikön agrologikoulutuksen painopistealueena ovat yritysjohtaminen ja teknologia, eläintuotanto, eläinterveys ja innovaatiojohtaminen. Iisalmen yksikkö on toteuttanut vuosittain useita luonnonvara-alaa ja perusmaataloutta kehittäviä hankkeita yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten kumppaneiden kanssa.

Savonia osallistuu hankkeeseen toteuttamalla Rehulogistiikka ja tilamallit-osion. Lisäksi Savonia osallistuu tutkimusryhmätyöskentelyyn ja tiedonvälitykseen sekä tarjoaa opiskelijoilleen opinnäytetyöaiheita hankkeen teemoista.