Pienryhmät

Hankkeen omat pienryhmät

DCAD-pienryhmä

Hankkeessa tutkitaan rehujen kivennäistasapainon, maan reservikaliumpitoisuuden ja poikimahalvausten määrän välisiä yhteyksiä maatiloilla. Tutkimuksessa on mukana tiloja, joilla on joko erityisen paljon tai erityisen vähän poikimahalvauksia. Mukana olevat tilat muodostavat samalla pienryhmän, joka kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Kokoontumisissa käydään läpi tutkimuksen käytännön toteutusta ja tuloksia, kuullaan alustuksia aiheeseen liittyvistä teemoista ja pohditaan, millaisia toimenpiteitä tulosten perusteella tiloilla kannattaisi tehdä. Ryhmä aloitti toimintansa keväällä 2016.

Mailas-pienryhmä

Mailas-ryhmä on tarkoitettu viljelijöille, jotka viljelevät tai ovat kiinnostuneita viljelemään mailasta. Pienryhmässä käsitellään mailasten viljelytekniikkaa tutkitun tiedon pohjalta, kokeillaan viljellä mailasta vähintään yhdellä lohkolla ja jaetaan kokemuksia viljelyn onnistumisesta. Ryhmä aloittaa alkuvuodesta 2017.


Nurmet Nousuun -pienryhmien NuRa-päivät

ProAgria Pohjois-Savolla on käynnissä useita Nurmet Nousuun -pienryhmiä. ProAgrialla on vastaavanlaisia nurmituotantoon painottuvia ryhmiä ympäri Suomen. Tavoitteena on säilörehutuotannon tehostaminen ryhmän tiloilla määrän, laadun ja hinnan näkökulmasta sekä innostava yhteistyö alan yrittäjien välillä.

Nurmet Rahaksi -hanke tuo ryhmiin uusinta, hankkeessa tuotettua tutkimustietoa sekä järjestää ryhmäläisille ”Nurmet Nousuun NuRassa!” -teemapäiviä, jotka ovat osallistujille maksuttomia.


Tutkimusryhmätyöskentely

Tutkimusryhmätyöskentelyn tarkoituksena on tehostaa vuorovaikutusta tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen välillä. Hankkeessa ProAgrian ja Savonian asiantuntijat pääsevät osallistumaan tutkimuksen tekemiseen käytännössä tutkimusryhmätyöskentelypäivien avulla. Tarkoituksena on myös tulkita tutkimustuloksia sekä raportoida niitä yhdessä. ProAgrian laajan käytännön kokemuksen avulla tutkimuksen tekoa sekä tulosten julkaisua pyritään ohjaamaan suuntaan, joka vastaa mahdollisimman hyvin tilojen tarpeita. Lisäksi asiantuntijat perehtyvät uusimpiin tutkimustuloksiin ja –menetelmiin ja saavat näin ajantasaista opetusmateriaalia ja tietoa sovellettavaksi käytäntöön omassa työssä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda alueellisesti entistä yhtenäisempi nurmiosaajien ja nurmentuottajien verkosto.

Tutkimusryhmätyöskentelypäivässä tehty esittelyvideo maan tiivistymisestä


Yhteyshenkilöt:

Tutkimusryhmätyöskentely: Maarit Hyrkäs (Luke)
Pienryhmät: Anu Rossi, Tiina Hyvärinen (ProAgria)

Julkaisut:

Sinimailasesta monipuolisuutta nurmiin Hyvärinen Tiina. Käytännön Maamies 2/2019.

Tilojen välisiä eroja poikimahalvausten määrässä tutkittiin säilörehun kivennäispitoisuuksien avulla. Hyvärinen Tiina. Savolaeset ossoojat. 2018.

 

Sivu päivitetty 27.5.2019.