Mikä on amarantti ja mihin sitä voi käyttää? Entä onko sinilupiinilla ja tienvarsien lupiineilla yhteyttä? FutureCrops-hanke esittelee laajan joukon erikoiskasveja, niiden käyttötapoja ja historiaa. Tervetuloa tutustumaan erikoiskasvien maailmaan!

Mitä Suomessa tulisi tulevaisuudessa viljellä? Tätä kysymystä pohtivat alkutuottajien lisäksi myös monet tutkijat. Perusteita ja syitä viljelyn sopeuttamiseen moniin tulevaisuuden haasteisiin on tiedossa lukuisia. Merkittävimmät niistä ovat ilmastonmuutos ja sen seurannaisvaikutukset, ruuan tuottamisen kestävyys samalla, kun maaperän kasvukunto heikkenee ja maapallon väkimäärä kasvaa, ruokatottumusten muuttuminen ja kiertotalouteen siirtyminen.

Mutta kuka kertoo, mitä Suomen pelloilla tulisi viljellä?

FutureCrops -hanke tiedusteli asiaa syksyllä 2017 Lasten maatalousnäyttely Mansikissa nuorilta ja vähän varttuneemmiltakin kävijöiltä. Mitä Suomessa viljellään 100 vuoden päästä? Kovin harva kävijöistä on elossa vuonna 2117, mutta joskus on hyvä ulottaa ajatuksia hieman kauemmas, tulevaisuuteen, ja siihen, että elämisen edellytykset säilyisivät vielä paljon pidemmälle. Millä kriteereillä lapset sitten vastasivat? Joillakin perusteena saattoi olla kasvin tuttuus koulun biologian tunnilta. Aika monelle kaunis kukan väri tai lehden muoto herättivät kiinnostusta. Osa saattoi pohtia oikeasti sitä, minkä näköinen kasvi näytti sopivalta tai herkulliselta.

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä ja ehkä meidän kannattaisi kuunnella enemmänkin heidän ääntään. Ennakkoluulottomuus uusia ruokakasveja kohtaan voisi johtaa luonnostaan monipuolisempaan kasvintuotantoon. On myös mahdollista, että pellon kauneus ja visuaalisuus nousevat yhdeksi merkittäväksi tekijäksi erityisesti, kun ympäristömme on yhä enemmän tavalla tai toisella rakennettua. Lisäksi uudet teknologiat mahdollistavat peltojen ja kasvien tarkastelun entistä monipuolisemmin: lentävien dronejen avulla maisemaa voidaan tarkastella myös lintuperspektiivistä.

Hankkeen sivulla esitelläänkin vuonna 2018 kuukausittain yksi erikoiskasvi juuri siinä järjestyksessä, jossa Mansikki-maatalousnäyttelyn kävijät tulevaisuuden näkivät.