Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK on julkaissut päivitetyt kartat Karjalan virallisista ja suunnitelluista suojelualueista. Kartat ovat ladattavissa täällä.

Kartalle on lisätty viime vuonna vahvistettu maisemansuojelualue Chukozero (Pudožin piiri), jonka pinta-ala on 19 300 hehtaaria (suunniteltu 58 300 ha). Suunniteltuihin suojelualueisiin on lisätty kuusi luonnonmuistomerkkiä.

Karjalan pinta-alasta on suojeltu 5,5 prosenttia eli huomattavasti vähemmän kuin muilla Venäjän alueilla ja esimerkiksi Suomessa (13%). Karjalan suunniteltujen suojelualueiden pinta-ala on 1,4 miljoonaa hehtaaria ja jos ne toteutuvat, osuus nousee 13 prosenttiin. Suojeluprosessi etenee kuitenkin hitaasti. Suunnitelluista 60 suojelualueesta on tähän mennessä perustettu yhdeksän, lisäksi on vahvistettu Laatokan luodot -kansallispuisto. Lopullinen suojeltu pinta-ala pienenee usein suojelualueiden perustamisvaiheen aikana. Suuri osa suunnitelluista suojelualueista on koskemattomia metsäalueita.

Karjalan metsistä kuuluu suojametsien kategoriaan 30 prosenttia, mutta kaikki suojametsät eivät ole luonnonsuojelun kannalta arvokkaita tai riittävän tiukasti suojeltuja. Osassa suojametsistä voidaan tehdä hakkuita.

Lähde: SPOK uutinen 1uutinen 2