Havu- ja lehtipuutukin tuottajahinnat* olivat Luoteis-Venäjällä noin 34 euroa kuutiometrille tammi-helmikuussa 2019. Lehtipuusorvitukin hinta oli 42 euroa, havukuitupuun 22 euroa ja lehtikuitupuun 17 euroa kuutiometriltä.

Havutukin ja havukuitupuun hintataso on noussut muutamalla prosentilla tammi-helmikuun 2019 aikana. Vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna havutukin tuottajahinta on noussut 13 prosenttia ja havukuitupuun 25 prosenttia.

Lehtipuutavaran tuottajahinnoissa vaihtelu on ollut suurempaa. Tammikuussa 2019 lehtipuutukin tuottajahinta laski 28 prosenttia joulukuuhun 2018 verrattuna. Sorvitukin hinta puolestaan nousi lähes saman verran. Myös lehtikuitupuun hinta nousi tammikuussa 11 prosentilla. Helmikuussa lehtipuutukkien hintatasoissa ei ollut suuria muutoksia, mutta lehtikuitupuun tuottajahinta laski kuudella prosentilla.

Lehtipuusorvitukin tuottajahinnassa on ollut suurin nousu alkuvuoden 2018 hintoihin verrattuna, keskimäärin 44 prosenttia. Muun lehtipuutukin hintataso on noussut kolme prosenttia, havutukin 13 prosenttia ja havukuitupuun 25 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Puun tuottajahinnat Luoteis-Venäjällä:

Puun markkinahinnoista Luoteis-Venäjällä ei ole tilastotietoa saatavilla. Esimerkiksi Pietarin pörssin kautta myytiin Arkangelin alueella tammikuussa 2019 havutukkia hintaan 2800 RUB/m³ (36,86 EUR/m³ ostajalle toimitettuna).

* Tuottajahinta kuvaa puuntuotannon kustannuksia korjuuyritykselle ja se raportoidaan tilastoviranomaisille yrityksen kirjanpitoaineistojen perusteella. Määritelmän mukaan se on keskimääräinen kotimaan markkinoille myydyn puutavaran hinta (kuoretta), joka ei sisällä arvonlisäveroa tai kuljetuskustannuksia. Tilasto kerätään kaikilta suurilta puunkorjuuyrityksiltä, lisäksi pk-yrityksiltä otannan perusteella. Luoteis-Venäjällä puun tuottajahintoja raportoivia yrityksiä on noin 40.

Tilastot: RosstatPietarin pörssi

Luoteis-Venäjän puun tuottajahintoja ja tuotantomääriä löytyy myös palvelusta: Roundwood Markets in the Baltic Sea Region

Sari Karvinen, Luke