Karjalassa on laadittu uusi metsäteollisen kompleksin toimintaohjelma, jolla pyritään nostamaan sektorin tuottavuutta. Ohjelma sisältää mm. seuraavat toimet:

  • Raakapuun viennin lopettaminen asteittain. Tähän pyritään metsien pitkäaikaisella vuokraamisella yrityksille, jotka jatkojalostavat puuta Karjalassa
  • Integroidun rakenteen muodostaminen tasavallan sellu- ja paperikombinaattien ympärille tavoitteena tulla yhdeksi suurimmista Luoteis-Venäjällä
  • Johtavan puunkorjuuyrityksen Karellespromin muuttaminen hallintayhtiöksi, jolle annetaan tasavallan omistuksessa olevat alueellisten puunkorjuuyritysten osakkeet.

    Lähde: IA ”REGNUM-NEWSpb”