Karjalan tasavallassa on tehty päätös antaa metsät pitkäaikaiselle vuokralle (enint. 49 v). Päätös sisältyy Karjalan metsäsektorin hallinnon kehittämisohjelmaan, jonka mukaan kolmannes metsistä vuokrataan pitkäaikaisesti jo tämän vuoden aikana. Vuoteen 2005 mennessä valtaosa metsänkäyttäjistä kuuluu vuokrasopimusten piiriin. Metsän vuokrauksen edellytyksenä on, että yrityksellä ei ole maksamattomia viranomaismaksuja ja että sillä on asiantuntevaa työvoimaa sekä nykyaikaista korjuuteknologiaa. Lisäksi yritykseltä edellytetään puunjalostustoimintaa sekä metsäkylien sosiaalisektorin kehittämistä.

Tähän saakka metsää on annettu lyhytaikaiselle vuokralle (enint. 1 v). Tämä on johtanut siihen, että metsänkäyttäjät eivät ole halunneet investoida pitkäaikaisiin hankkeisiin tai ottaa vastuuta tienrakennuksesta, taimikonhoidosta ja metsänuudistamisesta.

Lähde: www.gov.karelia.ru