Hur behandlar jag ett kadaver?

| 0 vastausta

Fråga om smittskyddet. Vi tar fram svaren m.h.a. sakkunniga! Biosäkerhetsträffarnas teman är: Lagring och eliminering av kadaver Döda djur kan sprida stora mängder patogener i miljön och är därför en risk för sjukdomsspridning. Hur behandlar man kadaver av produktionsdjur? Flytta kadavren ut ur djurstallet så fort som möjligt efter att djuret dött. Förstör kadavret så snart som möjligt genom att leverera det till en förbränningsanläggning. Förvara kadavret i en skyddad, kyld …

Rör dig rätt på gården!

| 0 vastausta

Fråga om smittskyddet. Vi tar fram svaren m.h.a. sakkunniga! Biosäkerhetsträffarnas teman är Rör dig rätt på gården – minska risken för sjukdomsspridningen! Planering av gårdens smutsiga och rena rutter Varför är planeringen av rutter viktig och vad skall man beakta vid planeringen? Märk ut både rena och smutsiga rutter på gården! Vägled både person- och fordonstrafiken! Längs den smutsiga rutten löper all smutsig trafik till och från gården, dvs. gödsel, …

Fodrets och dricksvattnets renhet

| 0 vastausta

Fråga om smittskyddet. Vi tar fram svaren m.h.a. sakkunniga! Biosäkerhetsträffarnas teman är: Fodrets och dricksvattnets renhet Förorenat foder eller dricksvatten kan infektera djuren allvarligt. Hur förebygger man faran? Skaffa djurfoder av leverantörer på Djurens hälsa ETT rf:s (ETT:s) positivlista. Import av foder från utlandet medför en sjukdomsrisk för gården. Ta reda på att fodret som importeras från utlandet har testats för djursjukdomar och salmonella. Matning av matavfall till produktionsdjur är …

Rengör djurstallet på rätt sätt!

| 0 vastausta

Fråga om smittskyddet. Vi tar fram svaren m.h.a. sakkunniga! Biosäkerhetsträffarnas teman är: Rengör djurstallet på rätt sätt! Patogener är livskraftiga i och kan spridas med gödsel eller annan smuts inkl. exkrement eller biologiskt material till produktionsdjuren i det fall att djurstallet inte rengörs, tvättas och desinficeras regelbundet och noggrant. Vad skall man beakta då rengöringen planeras? Rengör, tvätta och desinficera djurstallet noggrant. Utför tvätt mellan djurgruppers flyttar. Tvättskedena är torrengöring, …

Hurudan är en bra smittspärr?

| 0 vastausta

Fråga om smittskyddet. Vi tar fram svaren m.h.a. sakkunniga! Biosäkerhetsträffarnas teman är: Smittspärren Personer, fordon eller verktyg som anländer till eller lämnar gården kan sprida patogener från plats till plats. Varje gård och varje djuravdelning bör ha en egen smittspärr. Smittspärren är ett utrymme där man tydligt skiljer djurutrymmet från det externa  utrymmet t.ex. med en bänk, ett galler, en låg avskiljningskonstruktion eller golvtejp. Personer som anländer till gården tvättar …

Hur bekämpa skadedjur?

| 0 vastausta

Fråga om smittskyddet. Vi tar fram svaren m.h.a. sakkunniga! Biosäkerhetsträffarnas teman är: Hur bekämpar man skadedjur dvs. gnagare och vilda fåglar på en gård med produktionsdjur? Livsmedels- och foderlagstiftningen kräver att skadedjur bekämpas effektivt på gårdarna. Enligt riktlinjerna från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Livsmedelsverket bygger skadedjurskontrollen på förebyggande åtgärder. Det rekommenderas att man i bekämpningen använder giftfria fällor dvs. mekaniska, elektriska eller andra giftfria fällor. Syftet med att begränsa …

| 0 vastausta

Fråga om smittskyddet. Vi tar fram svaren m.h.a. sakkunniga! Biosäkerhetsträffarnas teman var: Djurtransport är på kommande. Vad skall beaktas? Patogener överförs mest effektivt via djurens direktkontakt, dvs genom beröring och via exkrement ss. gödsel. Djurtransporter från gård till gård eller inom gården är en riskfaktor vid spridning av patogener. Vad bör man beakta när man flyttar djur? Var speciellt försiktig, när du flyttar husdjur från en gård till en annan. …

Millainen on hyvä tautisulku?

| 2 vastausta

Kysy tällä sivulla tautisuojauksesta. Me etsimme vastauksen! Näiden bioturvallisuustreffien teemana on: Tautisulku Tilalle saapuva tai tilalta lähtevä ihminen, ajoneuvo tai työväline voi levittää taudinaiheuttajia mukanaan paikasta toiseen. Jokaisella tilalla ja eläinosastolla tulisi olla oma tautisulku. Tautisulku on tila, jossa erotetaan selkeästi eläintila ja sen ulkopuolinen tila esimerkiksi penkillä, ritilällä, matalalla seinäkkeellä, puurimalla tai lattiateipillä. Tautisulussa tilalle saapuvat henkilöt pesevät ja desinfioivat kätensä, vaihtavat tilan omat suojavaatteet ja jalkineet ylle. Lyhyiden …

Miten toimin kuolleen eläimen raadon kanssa?

| 0 vastausta

Kysy tällä sivulla tautisuojauksesta. Me etsimme vastauksen! Näiden bioturvallisuustreffien teemana on: Kuolleiden eläinten säilytys ja hävittäminen Kuolleet eläimet voivat levittää runsaasti taudinaiheuttajia ympäristöön ja ovat sen vuoksi tautiriski. Miten tuotantoeläinten raatoja käsitellään? •Siirrä eläimen raato pois tuotantotilasta mahdollisimman pian eläimen kuoleman jälkeen. •Hävitä raato mahdollisimman nopeasti toimittamalla se polttolaitokseen. •Säilytä eläimen raato suojatussa ja viileässä paikassa (esim. raatokontti), poissa villi- ja lemmikkieläinten ulottuvilta, kunnes se noudetaan hävitettäväksi. Sijoita kuolleiden eläinten …