Tällä sivulla voit tutustua hankeseminaarien ja  muiden hanketilaisuuksien esityksiin, mukaan lukien webinaarien esitykset pdf-muodossa, joita hankeväki on pitänyt.

 

Yleisesitykset:

 

Nautatiloille:

 

Sikatiloille:

 

Kanaloille:

 

Broileritiloille: