VAARA!

Tilalle saapuva tai tilalta lähtevä ihminen, ajoneuvo tai työväline voi levittää taudinaiheuttajia mukanaan paikasta toiseen.

MITEN TORJUA?

  • Järjestä tautisulku, jossa rajaat selkeästi eläintilan ja sen ulkopuolisen tila.
  • Älä kulje tuotantotilaan vaihtamatta jalkineita ja päällysvaatteita tai pesemättä käsiäsi!
  • Tarjoa kävijöille suojavaatteet, suojajalkineet ja käsienpesupaikka.
  • Kiinnitä tuotantotilan sisäänkäynneille opasteita tautisuojauksesta.
  • Kerro kävijöille selkeästi, mitkä ovat tilan tautisuojauskäytännöt.
  • Neuvo ja valvo, että jokainen toimii ohjeiden mukaan toteutumista. Uskalla muistuttaa ja puuttua asiaan!

Eläinten omistaja vastaa tautisuojauksesta. Omistajana sinulla on oikeus valvoa tuotantotiloihin saapuvia ihmisiä, tilan liikennettä ja siirrettäviä työvälineitä. Tuotantotilan ovet kannattaa lukita. Kiinnitä sisäänkäynneille opasteita, joissa kerrotaan tilalla noudatettavista tautisuojauskäytännöistä.

Tautisulku on tila, jossa erotetaan selkeästi eläintila ja sen ulkopuolinen tila esimerkiksi penkillä, ritilällä, matalalla seinäkkeellä, puurimalla tai lattiateipillä. Tautisulussa tilalle saapuvat henkilöt pesevät ja desinfioivat kätensä, vaihtavat tilan omat suojavaatteet ja jalkineet ylle. Lyhyiden vierailujen aikana voidaan käyttää kenkien päälle laitettavia jalkinesuojia.

Jokaisella eläinosastolla tulisi olla oma tautisulku. Kävijöidenkannattaa pysytellä etäällä tilan eläimistä, mikäli eläinten koskettaminen ei ole välttämätöntä. Tilalta lähtiessä pestään ja desinfioidaan kädet, jalkineet ja mahdolliset työvälineet.

Ulkomailta saapuva työntekijä käy Suomeen saavuttuaan saunassa. Vaatteet pestään, jalkineet puhdistetaan ja desinfioidaan. Ulkomailta tuotuja eväitä ei koskaan saa tuoda tuotantotiloihin tai ylipäätään tilalle. Ulkomailta tultaessa suomalaiseen eläintuotantotilaanvoi mennä vasta 48 tuntia saapumisen jälkeen. 

Kun suunnittelet matkaa ulkomaille, selvitä maan eläintautitilanne. Ei ole suositeltavaa matkustaa maihin, joissa on todettu tai epäillään vaarallista tai helposti leviävää eläintautia. Selvitä Eläinten Terveys ETT ry:n ohjeet ulkomaan matkoista ja noudata niitä!