Fråga om smittskyddet. Vi tar fram svaren m.h.a. sakkunniga!
Biosäkerhetsträffarnas teman var:

Djurtransport är på kommande. Vad skall beaktas?

Patogener överförs mest effektivt via djurens direktkontakt, dvs genom beröring och via exkrement ss. gödsel. Djurtransporter från gård till gård eller inom gården är en riskfaktor vid spridning av patogener.

Vad bör man beakta när man flyttar djur?

Var speciellt försiktig, när du flyttar husdjur från en gård till en annan. Följ principen: först utbyts hälsoinformation och därefter djuren.

Överför bara friska djur.

Med tanke på smittskyddet är bra att begränsa

  • antalet gårdar varifrån djur införskaffas,
  • upphandlingsomgångar då djur införskaffas och
  • antalet djur som införskaffas.

Det lönar sig att skaffa djur endast från gårdar där djurhälsan är god, minst lika god som på den egna gården, och som är fria från smittsamma sjukdomar.

Det bör finnas en separat lastningsområde på gården varifrån djuren lämnar anläggningen. Det får inte finnas någon direkt luftanslutning från lastningsområdet till djurstallet. Flytta djuren, som skall föras bort från gården, till lastningsområdet nära ytterdörren, så att djurbilschauffören inte behöver gå in i djurstallet.

En karantänperiod på 3-4 veckor rekommenderas för nötkreatur som införskaffats till gården och för grisar en karantänperiod på minst fyra veckor. Först efter karantän flyttas djuret till de övriga produktionsdjuren. Karantänanläggningen bör ha egen ingång och smittspärr. Under karantänen kan man ta prov av djuret och sköta om nödvändiga vaccinationer.

Sjuka djur förs till en separat avdelning utan luftanslutning till övriga delar av djurstallet. Sjukavdelningen fylls och töms på en gång. Efter varje användning rengörs och desinficeras sjukavdelningen.

Det är också möjligt att patogener överförs vid insemination via förorenad spermier.

Omvårdnad i djurskydd bör göras i samma ordning. Börja med yngre djur, gå vidare till äldre varefter djuren i karantänavdelningen behandlas och slutligen de sjuka djuren. På det här sättet minskar risken för överföring av sjukdomar mellan de olika djurgrupperna i anläggningen.

Djurtätheten påverkar djurens motståndskraft och hälsotillstånd. Placera inte för många djur i samma bås, och det bör inte finnas djur i olika åldrar i samma bås. Rengör båsen då du byter grupp.

I det fall, att du planerar att importera djur från utlandet, kontakta genast Djurens hälsa ETT rf och Livsmedelsverket.

Kirjoita viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *