Tällä sivulla on linkkejä tautisuojaus-aiheisiin tietolähteisiin Internetissä.

Klikkaa sivuston nimeä siirtyäksesi linkitetylle sivustolle.

 

Suomalaiset nettisivut

Eläinten terveys ETT ry:n nettisivut sisältävät runsaasti ja kattavasti ajankohtaista suomalaisille kotieläintiloille suunnatta tietoa tautisuojauksesta.

Alla on linkit ETT:n eläinlajikohtaisille sivuille:

Muita kotimaisia nettisivuja:

 

Ulkomaiset nettisivut ruotsiksi

Smittsäkra. Ruotsalainen tautisuojaussivusto.
Alla on kolme ruotsalaiselta smittsäkra.se-sivustolta linkitettyä esimerkkivideota kotieläintilan liikennemalleista ja tautisuojauksesta.

 

 

 

Ulkomaiset nettisivut muilla kielillä

Ghentin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa koottu sivusto tautisuojauksesta erilaisilla eläintiloilla.

Nettisivusto tautisuojauksesta Australiasta.

EU-hankkeen PROHEALTH ”Sustainable pig and poultry production” –hankkeen nettisivu, josta löytyy hankkeen tuotoksia yms. infoa englanniksi.

Norjan kotieläintuottajien ja kotieläinalan yritysten eläinterveysasiantuntijajärjestö Animalian tautisuojaussivu.

Norjalainen tautisuojausopas.

 

Esitelmiä ja julkaisuja suomeksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ja Ruokaviraston laatima ohje jyrsijätorjunnasta ja jyrsijämyrkkyjen käytöstä rehu- ja elintarviketuotannossa: Tukes & Ruokavirasto, 2019. Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes & Ruokavirasto 10.1.2019. 5 s.

Eläinten terveys ETT ry:n asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruohon esitelmä aiheesta ”Tautiriskien hallinta nautaketjussa”

Eläinten terveys ETT ry:n asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruohon esitelmä 29.3.2016 aiheesta ”Eläintaudit ja niiden ennaltaehkäisy hiehohotellitoiminnassa”.

Eläinten terveys ETT ry:n asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruohon esitelmä 1.11.2017 aiheesta ”Toimintatavat eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi maatilalla”

Asiantuntijoiden laatima esitys sikaloiden tautisuojauksesta. Dewulf, Jeroen 2017. Sikatilojen tilatason tautitorjunta. Teoriasta käytäntöön. Powerpoint-esitys 18.-19.10.2017.

Kesäkanalan perustaminen (Tarja Oksasen esitelmä 9.3.2016)

Vuonna 2009 maa- ja metsätalousministeriön julkaisema pientyöryhmän muistio salmonellasta. Lähde: MMM, 2009. Salmonellapientyöryhmän muistio. Työryhmämuistio mmm 2009:10. Maa- ja metsätalousministeriö. Helsinki.

Eläinten terveys ETT ry:n ja maa- ja metsätalousministeriön laatima ohje ”pelisäännöt vastuulliseen eläinkauppaan”.

Vuonna 2017 laadittu strategia suomalaista sianlihantuotantoa varten. Antikainen, Taru, Ylikännö, Martin, Onnela, Marko, Leija, Jari, Salonen, Jarmo, Hakala, Pertti & Rantala, Jukka 2017. Suomalaisen sianlihantuotannon strategia 2017-2030. Laadittu MTK Lihavaliokunnan toimeksiannosta, hyväksytty MTK johtokunnassa 11.4.2017.

 

Julkaisuja englanniksi tai ruotsiksi

Leena Pohjolan väitöskirja harrastesiipikarjan tautisuojauksesta. Pohjola, Leena. 2017. Backyard poultry flocks in Finland : an infection risk to commercial poultry or humans? Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Production Animal Medicine, Helsinki. 108 p.

 

Sanna Hellströmin väitöskirja Listeria monocytogenes –taudinaiheuttajan esiintymisestä ruuantuotannossa. Hellström, Sanna 2011. Contamination routes and control of Listeria monocytogenes in food production. Dissertation. Helsinki University Print, Helsinki. 67 s. 

Infektiösa ledproblem i ekologisk och konventionell grisproduktion. Sonja Ström. SLU, 2010.

FAO:n (Food and Agriculture Organization of the United Nations), Maailman eläintautijärjestön (World Organisation for Animal Health) ja Maailmanpankin julkaisu sikatilojen hyvistä käytännöistä tautisuojauksessa kehittyvissä maissa.

 

 

Tätä sivua päivitetään.