VAARA!

Taudinaiheuttajat siirtyvät tehokkaimmin eläinten välisen suoran kontaktin eli kosketuksen tai eritteiden (mm. lanta, pisarat) välityksellä.

MITEN TORJUA?

  • Osta, myy ja siirrä vain terveitä eläimiä. Jos hankit eläimen, ota selvää sen lähtöpaikan tautitilanteesta. Siirrä ensi tieto eläinten terveydesta ja vasta sen jälkeen eläimet.
  • Jos myyt eläimen, varmista sen terveydentila.
  • Pidä huoli, etteivät taudinaiheuttajat leviä kuljetuksen aikana.
  • Noudata karanteeniaikoja.
  • Kun huolehdit eläinten vastustuskyvystä hyvän hoidon ja elinolosuhteiden avulla, torjut eläintauteja pitkäjänteisesti.

Ole erityisen tarkkana, kun tuotantoeläimiä siirretään tilalta toiselle. Noudata periaatetta: ensin vaihdetaan tietoja terveydentilasta, vasta sitten siirretään eläimiä.

Tautisuojauksen kannalta olisi hyvä rajoittaa

  • tilojen lukumäärää, joilta eläimiä hankitaan,
  • eläinten hankintakertoja ja
  • hankittavien eläinten lukumäärää.

Eläimiä kannattaa tuoda vain tiloilta, joilla eläinten terveydentila on hyvä, vähintään yhtä hyvä kuin omalla tilalla, eikä tarttuvia tauteja esiinny.

Tilalta pois vietävien eläinten noutoa varten tilalla tulisi olla erillinen lastaustila. Lastaustilasta ei tulisi olla suoraa ilmayhteyttä tilaan, jossa pidetään tilalla olevia eläimiä. Siirrä tilalta pois vietävät eläimet lastaustilaan, tai sen puuttuessa tuotantotilan ulko-oven lähelle erilliseen lastaustilaan, jotta kuljetuksesta huolehtivien henkilöiden ei tarvitse tulla sisälle tuotantotilaan. 

Tilalle hankitulle naudalle suositellaan 3-4 viikon pituista ja sioille vähintään neljän viikon pituista eristysaikaa tai karanteenia. Vasta karanteenin jälkeen eläin siirretään muiden tuotantoeläinten joukkoon. Karanteenitilassa tulisi olla oma sisäänkäynti ja tautisulku. Karanteenin aikana eläimestä voidaan ottaa näytteitä ja hoitaa tarvittavat rokotukset kuntoon.

Sairaat eläimet siirretään erilleen sairasosastoon, josta ei ole ilmayhteyttä muuhun eläintilaan. Sairaseläintila täytetään ja tyhjennetään kerralla. Jokaisen käyttökerran jälkeen sairaseläintila puhdistetaan ja desinfioidaan.

Eläinten hoitotyöt kannattaa tehdä aina samaa järjestystä noudattaen. Aloita nuoremmista eläimistä, etene vanhimpiin, sitten hoidetaan karanteeniosaston eläimet ja lopuksi sairaat eläimet. Näin vähennetään tautien levimisriskiä tilan eri eläinryhmien välillä, esimerkiksi vastikään hankituista eläimistä tilalla aiemmin olleisiin eläimiin.

Eläintiheys vaikuttaa eläinten vastustuskykyyn ja terveyteen. Älä sijoita yhteen karsinaan liian paljon eläimiä, äläkä sijoita samaan karsinaan eri-ikäisiä eläimiä. Puhdista karsinat erien vaihdon yhteydessä.

Jos suunnittelet eläinten tuontia ulkomailta, ota yhteyttä Eläinten Terveys ETT:hen ja Ruokavirastoon saadaksesi ohjeet tuontiprosessia varten, ennen kuin ryhdyt muihin toimenpiteisiin.

Tutustu myös eläinliikennettä korveskeviin Eläinten Terveys ETT:n ohjeisiin: