FARA!

Smittsamma djursjukdomar är ett allvarligt hot inom djurproduktionen!

HUR FÖREBYGGER MAN?                 

 • Granska systematiskt hur du kan förebygga spridningen av djursjukdomar.
 • Tänk efter vad som kan göras bättre?
 • Ta reda på vad som behöver fixas eller ändras?
 • Planlägg åtgärderna och dessas uppföljning
 • Påbörja åtgärderna med små eller stora steg!
 • Instruktioner, tips och informationslänkar hittar på dessa sidor.

Smittskyddet är en viktig del i en konkurrenskraftig produktion!

Hot rörande smittsamma djursjukdomar måste tas på allvar, eftersom ett sjukdomsutbrott kan förorsaka betydande kostnader för gårdarna, livsmedelskedjan och hela samhället. Ett gott smittskydd, en god hygien och en bra sjukdomshantering förbättrar lönsamheten på gården.

Du kan förhindra smittsamma djursjukdomar genom att hindra patogeners spridning både till gården och inom gården från en djurgrupp till en annan.

Patogener sprids mest effektivt via djur och deras sekret, då djur kommer i närkontakt med varandra. När det gäller handel med produktionsdjur måste man säkerställa att de djur som köps eller säljs inte sprider patogener från anläggning till anläggning.

En god motståndskraft leder till att djuret inte är lätt mottagligt för sjukdomar, även om det angrips av en patogen. Genom att säkerställa en god motståndskraft kontrolleras djursjukdomar på lång sikt.

Patogener kan också spridas via människor, gnagare, insekter, vilda djur eller förorenat foder. Kläder, fordon, arbetsmaskiner, verktyg etc. kan också sprida patogener.

 

Vi behandlar smittskyddet under följande rubriker: 

 1. Djurhandel och djurs motståndskraft
 2. Smittspärr och skyddskläder
 3. Rena och smutsiga rutter på djurgården
 4. Lagring och eliminering av kadaver
 5. Foder- och dricksvattenkvalitet
 6. Rengöring och desinfektion av djurstall

Smittskyddet är en del av ett gott produktionsförfarande. Var även du en del i den välfungerande produktionskedjan genom att skydda din gård från sjukdomar!