VAARA!

Kuolleet eläimet voivat levittää runsaasti taudinaiheuttajia ympäristöön ja ovat sen vuoksi tautiriski.

MITEN TORJUA?

  • Siirrä eläimen raato mahdollisimman pian eläimen kuoleman jälkeen pois tuotantotilasta.
  • Hävitä raato mahdollisimman nopeasti toimittamalla se polttolaitokseen.
  • Säilytä eläimen raato suojatussa ja viileässä paikassa (esim. raatokontti), poissa villi- ja lemmikkieläinten ulottuvilta, kunnes se noudetaan hävitettäväksi.

Sijoita kuolleiden eläinten säilytyspaikka mahdollisimman etäälle tuotantotiloista, lähelle yleistä tietä. Tällöin raatoja keräävän kuorma-auton ei tarvitse ajaa tilan piha-alueelle. Kuolleita eläimiä käsittelevän henkilön kannattaa käyttää kertakäyttökäsineitä.

Hankealue (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) kuuluu raatojenkeräilyalueeseen. Keräilyalueella kuolleet naudat, lampaat, siat, siipikarja, vuohet ja biisonit toimitetaan käsittelylaitokseen, jolla on lupa hävittää polttamalla kuolleita eläimiä. Honkajoki Oy vastaa Suomessa sikojen, siipikarjan ja märehtijöiden valtakunnallisesta raatokeräilystä. Tilaa nouto osoitteesta https://raatonetti.fi/ tai numerosta 010 834 6460.

Tilalla säilytetään lyhytaikaisesti lähinnä kuolleita nautoja ja kesäaikana emakkoja. Kun nauta tai emakko kuolee, keräysauto tilataan välittömästi hakemaan raato. Raadon säilytyspaikka on varjoisa ja siisti, alusta on tiivis, eikä valumavesiä pääse ympäristöön. Huolehdi, etteivät haittaeläimet pääse käsiksi raatoon säilytyksen aikana.

Keräysjärjestelmään 1 kuuluvat naudat, lampaat ja vuohet sekä keräysjärjestelmään 2 kuuluvat siat ja siipikarja. Pidä eri keräysjärjestelmiin kuuluvat eläimet erillään.

Pitempiaikaisesti tilalla voidaan säilyttää kuolleiden porsaiden sekä talviaikana emakoiden, lihasikojen, siipikarjan ja vasikoiden raatoja. Suositeltava säilytyslämpötila on 0 …. + 6 oC astetta. Säiliön tulee olla vesitiivis ja helposti tyhjennettävä. Säiliö puhdistetaan, pestään ja desinfioidaan jokaisen tyhjennyskerran jälkeen.

Syrjäisellä alueella kuollut märehtijä, sika ja siipikarja voidaan haudata maahan vähintään metrin syvyyteen ja peitetään heti. Hankealue (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) EI kuulu alueeseen, jossa hautaaminen on sallittua. Hautapaikka ei saa olla pohjavesialueella, vesistöön viettävällä rinteellä, alle 250 metrin päässä kaivosta tai vedenottamon suoja-alueella. Hautaaminen ei saa aiheuttaa riskitekijöitä ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle.

Kaikista maahan haudatuista raadoista pidetään kirjaa. Muistiin merkitään hautaamispäivämäärä ja -paikka, haudattujen raatojen määrä, luokka ja laji. Muistiinpanot säilytetään kaksi vuotta.

Lue lisää: Miten torjua haittaeläimiä eläintilalla? (pdf-tiedosto)

Seminaarivideo: Raatojen käsittely säilytys kotieläintiloilla, Läänineläinlääkäri Anna Jeshoi, hankeseminaari 1.11.2018

Hankkeen webinaari: Tuotantoeläinten raatojen käsittely tuotantotilalla

__________________________________________________________