Fråga om smittskyddet. Vi tar fram svaren m.h.a. sakkunniga! Biosäkerhetsträffarnas teman är:

Lagring och eliminering av kadaver

Döda djur kan sprida stora mängder patogener i miljön och är därför en risk för sjukdomsspridning.

Hur behandlar man kadaver av produktionsdjur?

  • Flytta kadavren ut ur djurstallet så fort som möjligt efter att djuret dött.
  • Förstör kadavret så snart som möjligt genom att leverera det till en förbränningsanläggning.
  • Förvara kadavret i en skyddad, kyld plats t.ex. i en kadaverkupa, som finns utom räckhåll för både vilda djur och husdjur, tills kadavret förs bort till förstöring.

Placera förvaringsplatsen för kadaver så långt borta från djurstallet som möjligt och så nära en allmän väg som möjligt, då behöver kadaverlastbilen inte köra nära gårdens djurstall.

Projektområdet (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten) hör till kadaver­insamlings­området. Döda nötkreatur, får, svin, fjäderfä, getter och bison i insamlingsområdet levereras till en förbränningsanläggning, som har tillstånd att förstöra döda djur. Honkajoki Oy ansvarar för den nationella kadaveruppsamlingen av grisar, fjäderfä och idisslare i Finland. Beställ hämtningen via https://raatonetti.fi/ eller per telefon 010 834 6460.

Gården sparar huvudsakligen döda nötkreatur under en kort tid och suggor under sommaren. När nötkreatur eller suggor dör, beställs en kadaverbil omedelbart för att avhämta de döda kropparna. Kadaverlagringsområdet skall vara på en skuggig och ren plats på en kompaktgrund från vilken avloppsvattnet kommer ut i miljön. Se till att skadedjuren inte kommer åt slaktkroppen under lagringen.

Insamlingssystem 1 omfattar nötkreatur, får och getter och insamlingssystem 2 omfattar grisar och fjäderfä. Håll djur från de olika insamlingssystem åtskilda.

Kadaver av döda smågrisar kan hållas på gården under längre tid och på vintern även suggor, uppfödningsgrisar, fjäderfä och kalvar. Den rekommenderade lagringstemperaturen är 0 …. + 6 C. Tanken måste vara vattentätt och lätt att tömma. Tanken rengörs, tvättas och desinficeras efter varje tömning.

På avlägsna områden kan döda idisslare, grisar och fjäderfä begravas i marken i en grop på minst en meters djup och gropen skall täckas omedelbart. Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten tillhör INTE det område där nedgrävning är tillåten. Gravplatser får inte finnas på grundvattenområden, i sluttningar som leder till vattendrag, på mindre än 250 meters avstånd från en brunn eller på skyddsområden till vattentag. Nedgrävningen får inte utgöra risker för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön.

Ett register skall upprätthållas över alla kadaver, som blir nedgrävda i marken. Datum och plats för nedgrävningen, antal, kategori och typ av kadaver ska registreras. Anteckningarna förvaras i två år.

Kirjoita viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *