Fråga om smittskyddet. Vi tar fram svaren m.h.a. sakkunniga! Biosäkerhetsträffarnas teman är:

Hur bekämpar man skadedjur dvs. gnagare och vilda fåglar på en gård med produktionsdjur?

Livsmedels- och foderlagstiftningen kräver att skadedjur bekämpas effektivt på gårdarna. Enligt riktlinjerna från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Livsmedelsverket bygger skadedjurskontrollen på förebyggande åtgärder. Det rekommenderas att man i bekämpningen använder giftfria fällor dvs. mekaniska, elektriska eller andra giftfria fällor. Syftet med att begränsa användningen av giftbeten är att minska överföringen av gift till vilda djur och därigenom förhindra utvecklingen av gnagares förhöjda motståndskraft mot gifter. Gnagare och vilda fåglar kan sprida smittsamma djursjukdomar ss. salmonella från gård till gård. Skadedjursbekämpning på gårdar med produktionsdjur kräver ständig uppmärksamhet, noggranna kontrollåtgärder och långsiktig uppföljning.

Hur bekämpas skadedjur på gårdar med produktionsdjur?

  1. Stäng dörrarna till djurstallet.
  2. Täta eller täck öppningar i djurstallet med grov stålull, metallnät, metallskivor eller plåt. Tätheten i djurstallets öppningar skall kontrollera varje år, då inspekteras t.ex. fönster­karmarna, ventilationsrören och eventuella utrymmen under yttertaket. För luftventiler rekommenderas att de är täckta med tillräckligt tätt nät eller galler, vars hål är högst fem millimeter. Mössen kommer in genom fingerstjocka och råttorna genom tumstjocka hål. Plast-, trä- eller byggnadsisoleringsmaterial skall inte användas, eftersom skadedjuren kan gnaga sig igenom dessa material.
  3. Förhindra att vilda fåglar kommer in i produktionsdjurens utrymmen t.ex. till drickplatser. Se till att det inte finns utrymme för vilda fåglar ovanför djurens matplatser. Vilda fåglarnas exkrement får blandas varken med foder eller med dricksvatten för produktionsdjur.
  4. Förhindra att gnagare bygger bo i närheten av djurstallet, därför skall lämpliga gömställen och boplatser för gnagare i närheten av byggnaderna minskas. Djurstallets gårdsområde och byggnadernas väggar skall hållas fria från skyddande vegetation och gömställen ss. maskiner, skräphögar och annat diverse. Gnagare har svårt att röra sig på gårdsområden täckta med grovt grus eller helst med ett permanent underlag ss. asfalt.
  5. Håll gårdsområdet och foderlagret rent. Foderresterna tas bort från närheten av t.ex. fodertratten, silon och lastningsplatser.
  6. Djurfoder av fodersäd och kraftfoder förvaras i tätt slutna silon eller lager.
  7. Avfallshantering skall vara effektiv, städa bort föråldrade produkter och råvaror. Förvara avfallet i slutna behållare.
  8. Mata inte vilda fåglar på gården.
  9. Husdjur ss. hundar och katter kan fungera som indirekta vektorer för spridning av patogener. Därför rekommenderas det inte att möss och råttor bekämpas med husdjurskatter.
  10. Förhindra gnagare från att komma in i torrströlagret. I det fall, att halm och andra tillbehör lagras på lastpallar, som kan förflyttas t.ex. med gaffeltruck, blir bekämpningen av gnagare enklare än i det fall all material är på golvet.

Kirjoita viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *