Julkaisut

UUTTA: Missä luuraavat Suomen lannat? Käytännön maamiehessä julkaistu artikkeli taustoittaa, miten lantatiedot Biomassa-atlakseen lasketaan ja miksi lantatietoa tarvitaan.

Luke Policy Brief: Ravinteiden kierrätys visioista käytäntöön

Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa. Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa -raportti. Raportin koosti joukko Luken, SYKE:n, VTT:n ja Eviran asiantuntijoita. Raportti on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön LYNETiltä tilaama taustaselvitys.

SUOMEN NORMILANTA – laskentajärjestelmän kuvaus ja ensimmäiset tulokset 

Turkiseläinten lannan määrä ja ominaisuudet: Tilaseurannan ja lantalaskennan tulokset

Biomassa-atlaksen teknisen toteutuksen ensimmäisen vaiheen loppuraportti
Biomassa-atlas, esiselvityksen loppuraportti ja loppuraportin liitteet:

1 Vahti jäteluokat
2 BAesite
3 esitys sidosryhmille
4 kysely käyttäjille
5 Vaatimusmaarittely

Yläreunan kuva: Ympäristöhallinnon kuvapankki.