Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa Biomassa-atlaksen rakentamista ja jatkokehitystä vuoteen 2018 saakka. Monipuolisen tietosisällön tuottaminen on mahdollista usean toimijan yhteistyönä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Tapio Oy, Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä Vaasan ja Itä-Suomen yliopistot.

 

Luonnonvarakeskus (Luke) on Biomassa-atlaksen kotiorganisaatio, joka tuottaa tiedot maatalous- ja metsäbiomassoista, rakentaa ja ylläpitää biomassatietokantaa ja karttapalvelua ja johtaa hanketta. Tietoa biomassoista tuotetaan jatkuvana tutkimus- ja viranomaistyönä satotilastoina, metsävarojen inventointina, hakkuiden mallinnuksena ja kotieläinten lantoina Suomen normilantajärjestelmällä. Hankkeessa tutkijat kokoavat aineistot ja muokkaavat niistä yhdenmukaista paikkatietoa. Luke hoitaa hankkeen viestinnän ja edistää karttapalvelun käyttöönottoa.

Lukesta Biomassa-atlasta ovat toteuttamassa projektipäällikkö Eeva Lehtonen, erikoistutkijat Perttu Anttila, Kaija Hakala, Sari Luostarinen ja Oiva Niemeläinen, viestinnän asiantuntija Merja Lindroos, asiantuntija Timo Muhonen sekä sovelluskehittäjätiimi:  erityisasiantuntijat Virpi Alhainen ja Anil Maharjan sekä johtava asiantuntija Harri Pitkänen.

 

Tapio Oy (entinen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio) on osallistunut Biomassa-atlaksen ideointiin, määrittelyyn, toteutukseen ja testaukseen sekä lanseeraukseen. Tapio on mukana myös Biomassa-atlaksen jatkokehittämisessä etenkin metsä- ja tuhka-asioissa.

Tapiosta Biomassa-atlaksen kehittämisessä ovat mukana metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju ja viestinnän asiantuntija Essi Lahti.

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on osallistunut Biomassa-atlas esiselvitykseen, toteutukseen ja jatkokehittämiseen. SYKE tuottaa Biomassa-atlasta varten biohajoavia jätteitä ja tuhkia koskevat tiedot Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän (Vahti) avulla.

SYKEstä Biomassa-atlaksen jatkokehittämisessä ja suunnittelussa on mukana tutkija Suvi Lehtoranta ja jätetietojen tuottamisesta vastaa vanhempi suunnittelija Kirsi Merilehto. Mukana ovat olleet myös ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa ja erikoissuunnittelija Teija Haavisto.

Vaasan yliopiston Levón-instituutin projektipäällikkö Harri Lehtinen on osallistunut Biomassa-atlaksen tekniseen suunnitteluun ja toteutukseen IT-asiantuntijana. Päävastuuna käyttöliittymäsuunnittelu, alustavat käyttötestaukset sekä  IT-konsultointi. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat Biomassa-atlaksen avointen rajapintojen hyödyntäminen tulevaisuuden sovelluksissa.

 

 

Itä-Suomen yliopiston Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä on professori Mikko Kolehmaisen johdolla osallistunut Biomassa-atlaksen tietomallien ja sovellusarkkitehtuurin suunnitteluun. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat erilaisten laskentamallien liittäminen osaksi Biomassa-atlaksen ympäristöä sekä muiden tietojärjestelmien liittäminen siihen. Lisäksi pyritään kansainvälisten tutkimushankkeiden kautta edistämään Biomassa-atlaksen käyttöä myös Suomen ulkopuolella.

Mikko Kolehmaisen lisäksi suunnitteluun ja sen toteuttamiseen osallistuu myös tutkija Robert Ciszek. 

Yläreunan kuvan muurahaiset: Jouni Hyvärinen, Luke.